Eszközkeresés

Építészeti fenntarthatóság elméletben és gyakorlatban

Szöveg: Török Bence
Témavezető: Major György DLA

Korunk egyik legnagyobb kihívása a környezet hatékony védelme és a jövőről való felelős gondolkodás. Szemléletváltásra van szükség ahhoz, hogy az élet minden területén megjelenjen a fenntarthatóság gondolata. Mindnyájunknak jövőképet kell alkotnunk arról, hogy milyen világban szeretnénk élni, mert sok minden arra mutat, hogy alapvető változásra van szükség.
A világ energiafogyasztásának 45%-át az épületek üzemeltetése teszi ki, 5%-át az építőipar és ez csak kis, könnyen számszerűsíthető szelete annak, hogy az építészet milyen nagy hatással van környezetünkre és ezáltal az életünkre. Az építészetről alkotott gondolkodásmódunk jelentősen meghatározza, hogy lesz-e valódi változás, vagy csak a felszínen tudunk eredményeket elérni. Induljunk ki abból, hogy az építészetet a jó példák viszik előre. Jó példák pedig tervezési stratégiák mentén születnek. Célom tehát az, hogy a fenntartható építészet stratégiáinak mélyére ásva megtaláljam azokat az alapelveket, melyekre építeni lehet. Az építészetet a társadalmi, a gazdasági és a környezeti fenntarthatóság szempontjából egyformán vizsgálni kell, hogy ezáltal olyan rendszerbe lehessen foglalni, mely az ökológiai gondolkodás szerinti fenntarthatóságnak is megfelel.
Az alábbi tanulmány először betekintést ad a fenntarthatóság és ökológia témakörébe általánosságban, majd ezek alapján különböztet meg építészeti magatartásformákat. Alább összegyűjtöttem azokat a legfontosabb alapelveket, melyek meghatározhatják a fenntartható építészetet.