A modernizmus hatása a regionális önazonosságra

Dömötör Gábor, Gordana Prčić Vujnović, Anca Brătuleanu, Ana Maria Biro: Temesvár, Szeged és Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlődése az 1918-1941 közötti időszakban Szabadkay, 2008, 485 oldal Szöveg: Klein Rudolf E könyv a Közép-Európai Egyetem Kutatóprogramja által támogatott többéves vizsgálat gyümölcse; történelem, kultúrtörténet, építészettörténet, településtörténet és műemlékvédelem futnak benne össze. A négy különböző etnikai-földrajzi hátterű szerző […]

Kortárs olvasat

Bonta János: A magyar építészet egy kortárs szemével 1945-1960 Terc Kiadó, 2008, 388 oldal Szöveg: Kubinszky Mihály Összetett műfaj ez a kötet, egyszerre építészettörténet és önéletrajz. Sikeresen összetett, mert az önéletrajz őszinte és az építészettörténet hiteles. Az elmúlt évszázad második fele, s kivált a háborút követő évek ma már az objektív értékelhetőség távlatába kerültek, ezt […]

Elvek és eredmények

Breuer Marcell/Marcel Breuer: Elvek és eredmények Pannónia könyvek, Pécs, 2008. Válogatta és szerkesztette: Ernyey Gyula, 175 oldal Szöveg: Szegő György Él egy projekt Pécsett, A pécsi bauhäuslerek és a nagyvilág néven, amelyik eddig Weininger Andor és Forbát Alfréd kevéssé ismert életművét kutatta és publikálta. Breuerrel könnyebb dolguk volna, hiszen a mester munkásságát itthon is, pláne […]

Tér és Idő

Somlai Tibor: Tér és Idő. Lakásbelsők a két világháború között, 1925-1942 Corvina, 2008, 363 oldal Szöveg: Szegő György Méretét és fotóanyagának nívóját tekintve a vaskos kötet a KÖH által 2003-ban kiadott Fény és forma. Modern építészet és fotó (1927-1950) c. alapműre, Cs. Plank Ibolya, Hajdú Virág és Ritoók Pál kötetére hajaz. Valahol a cím is […]