Opponencia

Skardelli György: Harmadik fejezet

Opponencia a Szépművészeti Múzeum térszín alatti bővítésének építési engedélyezési tervéhez

A Szépművészeti Múzeum térszint alatti bővítése körüli viták és események 2010 tavaszán az építészeti kommunikáció témakörének szinte minden lehetséges oldalát megjelenítették. Skardelli György opponenciájának egy részletét a 2000. május végén a Tervtanács elé kerülő újabb, átdolgozott tervváltozatról a folyóiratban közöljük, a teljes szöveg az Utóiratban olvasható.

A 2010. májusi tervtanács által elfogadott látványterv