• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • A Városmajor megújítása

  A tervpályázat nyertes pályaműve

  Terv és szöveg: OpenSpace Kft., Deichler Jakab Stúdió

  A Városmajor alapszerkezete erősen architektonikus, leginkább a 18. századi és későbbi történeti kertek vonalvezetése határozza meg. A kert egykori struktúrája a Szilágyi Erzsébet fasor és a Városmajor utca kötött futó párhuzamos hossz- és az azokra merőleges kereszttengelyekre épített. A fasorokkal vizuálisan erősített tengelyek által kimetszett parcellákban különböző tematikájú kertrészek jelentek meg. Az évek során az alapstruktúrát romboló rendkívül változatos stílusú és vonalvezetésű részterület-fejlesztések, valamint a beékelődő nagy területű intézmények az architektonika tiszta rendszerét széttörték, ezért a jelenlegi kertnek nincs karaktere, átláthatatlan.
  A tervezés során a történeti hossztengelyeken alapuló, de zöldfelületi hierarchiájában változatosabb alapszerkezet kidolgozása volt a cél, a történeti tengelyeken kívül a jelenkor parkhasználói szokásait is figyelembe véve. A zöld struktúra a széles összefüggő zöldek és az intim, bejárható kertrészek szélsőségeit feszegeti, ennek következtében az alapvetően architektonikus közkert inkább közpark jelleget ölthet. A megújuló park legfontosabb alkotói a ligetek, rétek, tó és patak tájélményeket nyújtanak a parkhasználóknak. Az intenzív szabadtéri funkciók ezektől elválasztva, az elbontott épített elemek helyére kerülnek, így a Városmajor zöldfelületei védettebbek lesznek a sport- és játékterületek nagyobb terhelésből fakadó amortizációs hatásával szemben.
  A park-alapszerkezet meghatározói nem csupán az architektónia, hanem a nagy, egybefüggő zöldfelületek ökológiailag jobban működő egységei, a terepadottságokra reagáló, csapadékvíz-megtartást célzó elemei, a meglévő, értékes botanikai különlegességek bemutatása, a biológiai sokféleség fokozása, valamint a mikroklimatikus viszonyok javítása.