• ремонты от компании StroySila
  • укладка тротуарной плитки
  • Városszerkezeti sebek helyreállítása

    Debrecen, Kossuth-Burgundia sarok

    Oktatók: Keller Ferenc, Kovács Péter DLA

    A Debreceni Műszaki Egyetem Műszaki Kar Építészmérnöki Tanszékének mesterszakos hallgatói a történeti városmag egyik régóta megoldásra váró területével foglalkoztak. A komplex tervezés tantárgy keretei belül vizsgálták a lehetőségeket és megoldási javaslatokat adtak a terület beépítésére.
    A debreceni történeti városmagot átvágó, eredeti utcaszerkezetet nem kímélő keleti kiskörút az 1960-as években alakult ki. Az erőszakos, főleg csak közlekedési szempontokat érvényesítő beavatkozást csak részben követte térfal-rehabilitáció, 60 év elteltével a város még mindig urbanisztikai sebek sorozatát szenvedi el a körút mentén haladva. Egyik ilyen a Kossuth és Burgundia utcák kereszteződésénél található, nagy kiterjedésű üres, roncsolt terület, amit jobb híján murvaparkolónak és néha fenyőfaárusító területnek használnak. Ez a terület volt a mesterszakos hallgatók két féléves most lezáródott komplex tervének a témája. A kezdeti beépítési koncepciók után részletes épületterveket kellett prezentálni. A koncepciók kialakításánál mindegyik tervnél megjelent a bontások előtt Burgundia utca nyomvonalának visszaépítése, hiszen a macskaköves utca a semmin áthaladva ma is látható. A tervek nagy része szilvamag alakú keleti térfalat komponált, a régi utcát belvárosi gyalogos zónaként használva, két terv pedig részben vagy egészben épületen belül vezette át az utcát.