• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Élővár – Füzér

  Az Alsóvár újjáépítése és a Felsővár fejlesztése

  Építészek: Skardelli György, Kelemen Bálint (Alsóvár), Radványi György (Sziklagyep lépcső), Rudolf Mihály, Molnár Katalin, Lipták Zoltán (Felsővár)
  Belsőépítész: Dr. Lukács Zsófia
  Kurátor: Várkonyi Gábor
  Szöveg: Szegő György
  Fotók: Zsitva Tibor, Fábián Andrea

  A négynapos ünnepen utaztam Zemplén, Abaúj vidékére, szinte tavasz volt az őszi tájban. Jó óráinkban érzelmileg viszonyulunk a tájhoz, ha nem is vagyunk ennek tudatában. Az év- és napszakok költői képei a természet – és benne az emberi lét – körforgását idézik a művészet kezdetei óta. A tájba komponált várak, templomok, nőtt falvak és városok összhatása ritka pillanat; a fényekkel, formákkal és illatokkal teli látványban valahogy megsejtjük a létezés misztériumát. Ezt érezve közeledtem Vizsoly és Gönc útvonalán Füzér felé. Bár a tudatomban ott volt a vár felújításához kapcsolódó ádáz szakmai vita, elhalványult, amint a hegyek koszorújában felragyogtak Füzér fehér falai.
  A középkorban fontos hadi- és kereskedelmi út mentén szükségszerű volt építés és rombolás: kiskirályokkal, tatárral, Habsburg pusztítással, Trianonnal. Füzér jeles napjaiban, a mohácsi csata után itt őrizték a koronát. Amikor jó száz éve Mednyánszky megfestette az erdőt és Ligeti Antal a várat, ez a vidék szimbolikus tájjá változott. Aki ma a romok újjáépítésébe kezd, az a táj és az ember szimbolikus sebeit is gyógyítja. A helyreállítás folyamata még 1910-ben indult, majd a 30-as években folytatódott, de csak 1991-ben, a Füzérért Alapítvány munkájával kapott lendületet. A 2007-ben Forster Gyula díjjal jutalmazott alapítvány első elnöke Horváth Jenő volt, ma a falu polgármestere – 2016 őszén az elsők között kapott nem építészként Pro Architectura díjat. De a jövőt építette a korábbi polgármester, Novák Imre erőfeszítése is, amikor 1995–97 között összefogással segített megmenteni a kis híján leomló Várkápolnát.
  A falu szívesebben maradna meg az isten háta mögötti helynek, a választott vezetők a turizmus révén adnának munkát a helyieknek. A polgármester kertjében állították össze a több mint húsz éve folyó ásatás során talált kapuboltozatot, a megvalósítást indító építőmágia sikeres gesztusaként. Ebből a „közösségi kőkertből” nőtt ki az Alsóvár terve. A 2009-es első tervet Oltai Péter, a 2011-es módosított engedélyezési és a kiviteli terveket Skardelli György és Kelemen Bálint készítették el. A parkolóból erdőben felfelé kaptatva jutunk az analógiák alapján épített felvonóhídhoz, amely az előbb említett, in situ elemekből rakott kapuív alá vezet. A kiásott sarokpillér fölé emelt andezit kaputorony, illetve a mögé és vele egybeépített fogadóépület történeti és kortárs elemek szerves egysége. Sokféle más arányban is elképzelhető ez a vitákban újra és újra szembeállított kettősség. De az információs pult, shop, pénztár és WC-blokk a régi őrségépület léptékében, eredeti természetes anyagaiban, mai épületszerkezetivel magától értetődően a helyén van.

  Alsóvár
  Generál tervező: Közti Zrt.
  Építészek: Skardelli György, Kelemen Bálint
  Tartószerkezet: Becker Ádám, Hegyi Béla, Szakáts Miklós
  Gépészet: Szakál Szilárd
  Tájépítészet: Havassy Gabriella
  Közmű: Zempléni Épületgépészeti Kft.
  Régészet: Simon Zoltán, Gál Viktor
  Kőrestaurátor: Kovács István
  Bútortervek: Dr. Lukács Zsófia
  Kivitelezés: Geoteam Kft.
  Építtető: Füzér Község Önkormányzata

  Felsővár rekonstrukció
  Építészet: Rudolf Mihály DLA, Molnár Katalin, Lipták Zoltán
  Építész munkatársak: Bögös András, Botos Judith, Cséfalvay Gyula, Gonda Tamás, Huszanyik Borbála, Pintér Dániel, Szamosi Endre, Szász Csaba, Szélné Mercz Eszter, Szilágyi Szabolcs
  Belsőépítész: Dr. Lukács Zsófia
  Elméleti rekonstrukció: Kelemen Bálint, Mehrl Nándor
  Történészek régészet: Dr. Várkonyi Gábor, Simon Zoltán, Dr. Buzás Gergely, Gál Viktor
  Műemléki szakmérnök: Bereczki Zoltán
  Kápolna boltozat: Szekér György
  Kőrestaurátorok: Osgyányi Vilmos, Kovács István
  Egyedi lámpák: Székely Orsolya
  Kályharekonstrukció: Szebényi Judit, kivitelezés: Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.
  Művészi üveg: Kovács Keve János DLA, Herczeg Ágnes
  Művészi- és díszítőfestészet: Balogh Zsófia, Boromisza Péter, Nemessányi Klára, Debreczeni Imre, Pap Gitta, Pinczés József, Rudolf Ilona, Sütő Róbert, Zimmermann Kornélia
  Művészeti és belsőépítész konzulens: Bodonyi Csaba DLA
  Tartószerkezet: Kalydy Zoltán, Dr. Kanócz János
  Gépészet: Várfalvi Géza
  Elektromos tervező: Münnich Gábor
  Kivitelezés: Laki Épületszobrász Zrt.
  Építtető: Füzér Község Önkormányzata