• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Szombathelyi Agora

  A „Weöres Sándor Színház új épülete” tervpályázat eredménye

  Az 1960-as évek közepén a Március 15. tér kiépülését követően a hely városi ünnepekhez alkalmas rendezvénytér szerepét töltötte be. A teret létrehozó generációk számára a térnek nemcsak tényleges, hanem szimbolikus jelentősége is van. A szombathelyi színház pályázatának 2. fordulója új helyzetet teremtett az ötletpályázathoz képest. Az 1. fordulóban a tér a város reprezentatív rendezvénytereként szerepelt, de a házainak (MSH, SZTK) sorsa nyitott volt. Ennek megfelelően a benyújtott pályaművek többsége mindkét épület elbontását javasolta. A pályázat és az élet (gazdasági helyzet) mégis bebizonyította, hogy az MSH épülete mindenképpen megtartásra érdemes, mert a város hosszú távú, minőségi kulturális programjaihoz elengedhetetlen elem és a megépítendő színház is jól együtt tud működni vele.

  A jelen pályázat alapkérdései városépítési, városszerkezetei és építészeti kérdések: létrehozható-e a két épület által színvonalas építészeti együttes? Hogyan kapcsolhatók be vizuálisan a tér és épületei a Király utcai gyalogostengelybe? Hogyan és milyen módon biztosítható a Pelikán park és a Március 15-e tér kapcsolata? Kialakítható-e élő városi fórum a színház épületében és a színház épületének az előterében? A hagyományos „ünnepi tér” és a színház funkciói vajon erősítik-e egymást? Megtartható-e az SZTK épülete úgy, hogy a színházi működés technológiai és funkcionális követelményei teljesíthetők legyenek? Létrehozható-e a színház új épülete az SZTK épületének a megtartásával úgy, hogy az átalakított épület a színházi funkcióra jellemző és elvárt emblematikus megjelenést biztosítsa?

  Beépítési szempontból három karakteres koncepció fogalmazódott meg. Az egyik a tér keretes körbeépítése mellett dönt (ezt az elgondolást képviseli a 10. számú pályamű), a második a városi tengelybe állított színházzal újraértelmezi a teret (14. sz. pályamű), a harmadik pedig szoborszerű körbejárható színházépületet képzel el (ennek az elgondolásnak a 9. sz. pályamű adja a legkiemelkedőbb megoldását).

  A 2008-as ötletpályázat ajánlásai szerint az MSH megtartásával és csökkentett programmal a díjnyertes pályázatok kisebb térfogattal is meg tudták valósítani a Weöres Sándor Színház épületét. Ez a kisebb épülettömeg várakozáson felüli megoldásokat eredményezett. A tér lazább beépítésével felértékeli a park kulturális-rekreációs lehetőségeit, és jobban segíti a városnak azt az elhatározását, hogy a történetileg létrejött polgári és egyházi központok mellett egy, azokkal egyenrangú harmadik: Szombathely kulturális fóruma, agorája, megszülessen, amelynek szerves része a Sportház a Weöres Sándor Színház és a Pelikán park.

  I. díjban részesült: 10. számú pályamű

  szerző: Zsuffa és Kalmár Kft.

  tervezők: Kalmár László, Zsuffa Zsolt 

  szakági tervezők: Strack L., Fejes T. B. Arató., Harsányi Cs., Wettstein M.

  munkatársak: Fazekas K., Kanyó M., Nagy G., Rehus S., Rose B.

  A pályamű az egyik legkisebb alapterületen, az SZTK elbontásával valósítja meg a tervezési programot. Az MSH épülete mellett egy karakteres épületegyüttest hoz létre, melynek elhelyezésével, alaprajzi kialakításával, tömeg- és homlokzatformálásával (külső előtere szabadon kezelt, összefüggő térsor) új városi agorát alakít ki, aminek külső kapcsolatai jól megoldottak, konkrétak és funkcionálisak, miközben felértékelik a Pelikán park, a „zöld” kulturális szerepét.

  II. díjban részesült: 14. számú pályamű

   

  szerző: Sztájl Vizuális Alkotó Bt.

  tervezők: Bach Péter, Galina Zoltán

  szakági tervezők: Csapliczky L., Farner M., Kotschy A., Nagypál G., Dr. Gombik K., Karádi G., Strack L., Wettstein M.

  munkatársak: Bánhegyi Zs., Karádi K., Kiss B., Varró Á., Vörös T.

  A pályázó a színház beépítéséhez a városszerkezetbe egyedi megoldást választ. Felhagy a meglévő térfalak megszabta keretekkel és megfordítja a tér déli felének beépítését. Az eddigi összefüggő teret ezáltal három önálló térrészre bontja. Az MSH előtti térrész lényegében érintetlen marad. Az SZTK épületének helye, amellett, hogy feltárja az új színházat, átköt a patakon a Pelikán park felé.

  Rangsorolás nélkül megosztott III. díjban részesült:

  7. számú pályamű

   

   

  szerző: Wéber Építésziroda Kft.

  tervezők: Pelényi Margit, Wéber József               

  szakági tervezők: Vargha M., Pál G.

  munkatársak: Dréher Zs., Megyesi Zs., Rustinczky L., Terjéki R., Varga Zs.

  A pályamű jelentős mértékben megtartja az egykori rendelőintézet épületét, amivel megőrzi a jelenlegi térstruktúrát. A meglévő épület elé épített transzparens üvegfelülettel alakítják ki a főbejárati homlokzatot. A korábbi épületegyüttes hosszanti szárnyához kismértékben szűkíti a teret, ami kedvezően hat annak arányaira és a városközpontból érkező irányra.

  9. számú pályamű

  szerző: Finta és Társai Építész Stúdió Kft.

  tervezők: Dóczé Péter, Guczogi György, Kertész Balázs, Magyar Mária   

  szakági tervezők: Csányi J., Homolya L., Józsa G., Torma S., Rhorer Á, Ungi B., Temesvári L., Szlovák K., Ivanics Z.   

  munkatársak: Danka T., Deák-Halasy R., Kopár A.

  A pályamű elveti a meglévő épületek megtartásának lehetőségét. Az épület háromszintes homogén fekete doboz – hasáb, amelyből csak a zsinórpadlás kevésbé meghatározó eleme emelkedik ki. A nemes anyagokat, a követ és az üveget egyszerű és tiszta formákba szervezi. A homlokzatot meghatározza a tömör kő, illetve az üvegezett mezők fényhatásai, továbbá a fényes és matt felületek játéka.

  Megvételben részesült:

  2. számú pályamű

  szerző: Amphy Antis Építésziroda Kft.

  tervezők: Lakatos László, Tóth Károly, Szabó István

  Szakági tervezők: Unger Tamás, Rajkai Ferenc, Kotschy András, Strack Lőrinc

  Munkatársak: Koch Róbert, Jauch Judit, Somorácz György

   

   

  13. számú pályamű

   

   

  Tervezők: Gerő Balázs             

  Szakági tervezők: Strack Lőrinc, Kotschy András, Wohner József, Puskás Balázs, Rhorer Ádám       

  Munkatársak: Gelányi Ákos, Tomán Zsóka, Hambek Zoltán

  17. számú pályamű

   

  Szerző: Kertész Építész Stúdió Kft.

  Tervezők: Kertész András Tibor DLA, Marián Balázs

  Szakági tervezők: Bukovics János, Rhorer Ádám, Vargha Mihály,

  Munkatársak: Bittó Annamária, Bőgér Eszter, Déri Dániel, Frikker Zsolt, Gyulovics István, Nagy Balázs 

   

  (A Színpad 2009. különszáma alapján összeállította: Pálinkás Edit, a Színpad 2009. Különszáma megvásárolható a Magyar Színháztechnikai Szövetség titkárságán, 1134 Budapest. Kassák Lajos u. 79. Tel./fax: 329-0841)