A Magyar Építőművészek Szövetségének nyilatkozata a Zalaváry Lajos tervezte volt Atrium Hyatt épületének átalakítása kapcsán

Az emberi-társadalmi lét alapvető jelensége, hogy minden kor létrehoz kiemelkedő építészeti értékeket, melyeket – korunk alapvetése szerint – az utókornak saját jelene és jövője érdekében meg kell őriznie. A Magyar Építőművészek Szövetsége felszólal minden olyan építészeti alkotás megőrzésének érdekében, ami elmúlt idők magyar építészeti kultúrájának releváns hordozója! Korunkban különösen nagy veszély fenyegeti a II. világháború […]

Budapest Építészeti Nívódíj 2022

FUGA, november 18. A minden év november 18-án, a városegyesítés évfordulóján, azaz Budapest születésnapján átadott elismerés célja, hogy elősegítse az új értékek teremtését, a hagyományos értékek megőrzését, az építészeti és környezeti kultúra fejlődését. A hagyományokat követve az idén is a FUGA-ban rendezték az ünnepélyes díjátadót. A pályázaton olyan, Budapest közigazgatási területén található alkotások vehetnek részt, […]

Elhunyt Török Ferenc, a Nemzet Művésze

Hogy miért ütött szíven ez a száraz közlés, csak a szubjektumon keresztül érthető meg. Feri, ahogy mi az egyetemen hívtuk, még fiatal tanársegéd volt amikor megismertem, jól lehetett beszélgetni vele mindenről, az építészetről, az életről és mindig erőt tudott táplálni belénk, belém, ami utána hosszú ideig kitartott. Amikor diploma után elengedett utamra, melyet tanácsa alapján […]

In memoriam Makovecz Imre

Megindító írásában, melyben összegzi a nagy építő-povokatőr Makovecz Imre életét (Obituary, Szeptember 29.), Jonathan Glancey említi, hogy az építész az 1990-es években felkereste a walesi herceget, ám nem tér ki e találkozás két figyelemreméltó következményére. Az 1990-es években a walesi herceg Építészeti Intézete…

Egy magyar építész

Hetvenöt éves korában elhunyt Makovecz Imre építész. Ő volt a vezetője egy egymáshoz lazán kapcsolódó építészek, tervezők és kézművesek csapatának, akik megalapozták az építészet egy alternatív változatát, együtt gondolkodva és együtt élve a kommunista uralom és a Magyarországra és Oroszországra ráerőszakolt lélektelen…

Rendkívüli ember volt

A legnagyszerűbb évei voltak az életemnek, nem csak én voltam fiatal, hanem Makovecz Imre is egy ereje teljében lévő, sőt talán művészetének a legintenzívebb időszakában lévő nagyszerű művész volt, úgyhogy jó volt a tanítványának lenni akkor. Egy emlékezetes tokaji találkozás volt, ahol én a lázadó, minden ellen tiltakozó…

Az elismerés

Makovecz Imrével nem volt személyes kapcsolatom, noha közel laktunk, és az utcán többször is köszöntünk egymásnak. Meglepődtem, amikor a Magyar Építőművészet szerkesztősége felkért, hogy írjak egy cikket az egri uszodáról. Nehezen vállaltam el, hiszen ez nem az én területem. Ezt mégis két további cikk követte a Stephaneumról…

Feltámadás

Makovecz szerint Krisztus sírjának lényege a feltámadás eseménye, ezért, mint mondta, szerinte a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend legfontosabb attribútuma Krisztus feltámadás kell legyen – az az üdvtörténeti esemény, amelyet így, nagy kezdőbetűvel írunk: Feltámadás. (A Rend zászlajának egyik oldalán a feltámadt Krisztust ábrázolják…

A nemzet közös ihlet

Nehéz volt visszategeznem. Kambodzsa templomairól beszélgettünk, az organikus építészet ezer éves kőből faragott csodáiról. Arról, hogy ezek az emberarcú, asszonyformájú épületek belső tereikben hordják a férfierőt, felmutatva a teremtés folytonosságát. Kambodzsai templomok. Hidak a Föld és a Menny között.

A Felső-Krisztinavárosi Templom

„Hogy meddig dolgozom még, nem tudom. Lehet, hogy ez a templom az utolsó. Nem tudhatom. Nem kötöttem semmilyen kompromisszumot. Csak az adottságot, az alaprajzot és a pillérek adottságait kellett tudomásul vennem. Mivel szimmetrikus az alaprajz, nem volt ellenemre. A templom kétharmadának lefelé megépülne az inverze is…”

Helyreállított időfolyam

Az organikus építészet felfogása az időről egyes esetekben természetes módon vezet a régészetnek az alkotói folyamatba történő bekapcsolásához. Ebben a folyamatban a régészet eredményei nem holt, múzeumi leletek, hanem az idő egységes szemlélete, a kontinuitás megelevenítése révén élő részeivé válnak az újonnan létrejövő műnek.