A református templomépítészet elvei és egy megvalósult kőszegi példa

Szöveg: Dr. Lőrincz Zoltán Ezen tanulmány (az MMA 2022. november 29-én elhangzott előadás szerkesztette változata) nem tárgyalja a kortárs református templomépítészet egészét. A dolgozat szerzője ezt más módon már megtette1 és folyamatosan figyelemmel kíséri. Most arra keressük a választ, hogy a politikai fordulat (1989/90) után épült 138 református templom kb. 80 százaléka erőteljes historizálást mutat. […]

Csete György munkássága

Utóirat rovatunk írásai ezúttal egyetlen témát dolgoznak fel: Csete György építész munkásságát. A tanulmányok a Magyar Művészeti Akadémia által 2022. november 29-30-án rendezett konferencián hangzottak el, melynek címe ez volt: „Tulipánfák tornyán” – Konferencia Csete György építész és Csete Ildikó textilművész munkásságáról. A kétnapos konferencia 17 előadása közül az Utóirat rovatba ötöt válogattunk, további öt […]

Egy közös pályakép: Csete Ildikó és Csete György

Szöveg: Keserü Katalin Cs. Györgynek, születése 85. évfordulójára Miért jár a fejünkben ma is ez a két ember? Akiknek ritka közös fotói olyanok, mintha 100 évvel korábban készültek volna egy összetéveszthetetlenül különböző emberpárról: szigorúan szorosra fűzött ruhájú, kerekded arcú nőről (akinek haja határozott formában övezi az arcát) és egy keskenyebb, élesebb karakterű férfiről (akinek ritkuló […]

Művész-szüleim hagyatékgondozása – digitálisan

Szöveg: Csete Örs   Nagy László: Elhullt bolondok nyomán Dehogy merevít meg delelés még romlatlan madár a májam gyöngy még bennem az elrendelés hogy a bolondok útját járjam amíg a vérem kereke jár a szél amíg számat csiszolja lesz a veszett ügynek bolondja békákkal tüzdelt kalap alatt lesz a májusért fölkelt beszéd ha napozik a […]

Fénytengely és világító szirom-nyelvek

Ornamentika és nemzeti formanyelvkeresés Csete György építészetében Szöveg: Baldavári Eszter A szecesszió mint mozgalom A 19. és 20. század fordulóján a historizáló építészet mellett megjelent a szecessziós mozgalom, melynek égisze alatt az egyes nemzetek a rájuk jellemző formavilággal, a művészek szabad formaalakításával igyekeztek bemutatni művészeti alkotásaikat. A nagyobb európai birodalmak a gyarmatországok népművészeti tárgyaival az […]

A motívum működése

Szöveg: Hoppál Mihály Egy közös barátunk mutatott be Csete Györgynek még az 1970-es évek elején. Élénken él emlékezetemben, hogy egy – feltehetően akkoriban készített – linómetszetével is megajándékozott, amely egy fekvő férfialakot ábrázolt. Már azért is emlékezetes maradt a kis kép, mert az alaknak hiányzott a feje. Évekig kint volt a falon, mert annyira érdekesnek találtam […]

Csete György és a protestantizmus

Szöveg: Győri L. János Magyarázatot kíván, hogyan kerül előadásom erre a konferenciára, hiszen irodalom- és művelődéstörténészként építészettel közelebbről nem foglalkozom. A Csete házaspárt az 1980-as évek elejétől ismertem, leginkább annak okán, hogy nagyobbik fiuknak, Örsnek Debrecenben rövid ideig tanára lehettem. Nem sokkal később baráti közelségbe is kerültünk, és közel negyven, kézzel írott levelet őrzök Csete […]

Az online kommunikáció szerepe a későmodern örökség társadalmi feldolgozásában

Szöveg: Zubek Károly Az elmúlt időszakban későmodern építészeti örökségünk többször vált az építészeti diskurzus központi témájává, habár többnyire ez egy-egy ház veszélybe kerülése, bontása kapcsán történt meg. Csak néhány példát említve, a budavári Országos Villamos Teherelosztó vagy épp a Diplomata ház lebontása kapcsán is felbolydult az építészet iránt érdeklődő közvélemény. Eközben a társadalom jelentős része […]

Adaptív hagyományok

Kortárs regionális építészet Székelyföldön Szöveg: Rab Enikő Sarolta Jelenleg Székelyföldön a regionális építészet a helyi természeti és épített környezethez való illeszkedésről és a falu településszövetéhez viszonyított arányosságról szól, erős kötődéssel a több száz éves faépítészeti tradícióhoz. A 21. században is változatlanul nagy hagyománya van a fa használatának, mint olyan helyi építőanyagnak, amelyből a tetőszerkezetek, belsőépítészeti […]

Ószövetség, új építészet

A modernizmus judaikus-zsidó gyökerei, 1848–2000 Szöveg: Klein Rudolf Az értekezés a képtilalomból származó anikonikus ószövetségi hagyomány modern építészetre gyakorolt hatását tárgyalja; a modernizmusnak a hagyományos görög-keresztény kulturális paradigmától való eltávolodását, azaz az épületek tektonikai ábrázolásával (oszlopok, fejezetek, architrávok stb.) való szakítást; az arisztotelészi esztétika elhagyását, és a felületek figurális díszítésénekmellőzését. A tanulmány feltételezi, hogy a […]

A 3P és a 4P lehetőségei a magyar lakásfejlesztésben

Szöveg: Szabó Julianna PhD 2018-ban Zugló Önkormányzatának vezetésével egy széles szakmai konzorcium nyert támogatást az Urban Innovative Actions pályázatán. A „Több mint lakóház” projekt célja egy olyan szociális bérház felépítése volt, amely a megfizethetőségen túl Magyarországon kivételesen fenntartható szellemiséget és műszaki megoldásokat, társadalmi innovációként pedig egy co-housing eszközökkel fejlesztett és működtetett szerves lakóközösséget ígért. Az […]

Építészet a háborúban

Az ukrajnai épített örökség helyzete Szöveg: Götz Eszter Hogyan védje meg egy ország az építészeti örökségét a háború idején? Palmyrától Timbuktuig tragikusan sokszor felvetődött a kérdés – és ismét felmerül az ukrajnai háború kapcsán. 2022 júniusában a Paris School of International Affairs (PSIA) és az Urban School of Sciences Po közösen konferenciát rendezett vezető ukrán […]