Balkanology

With the break-up of the socialist economic system informal tendencies of constructions commenced in the Balkan region. As a result urban structures were radically transformed, which in turn lead to new consequences of urbanization. Examples of the exhibition by AZ W survey the urbanizational present of the former Yugoslavia, Romania, Bulgaria and Albania.

Balkanolgy – Új építészet és városfenomén

A szocialista gazdasági rendszer felbomlásával olyan informális építőfolyamatok indultak meg a Balkánon, melynek következtében a városi struktúrák radikálisan átváltoztak, új urbanizációs konzekvenciákhoz vezettek. Az AZ W kiállításának példái az egykori Jugoszlávia, Románia, Bulgária és Albánia urbanizációs jelenét pásztázzák.

Építészet titóista módra

Az európai modernizmus meghökkentő manifesztációja a Titó nevéhez köthető építészet, különösen a kommunista ideológiát is maradéktalanul befogadó egykori Jugoszláv tagköztársaságban, Szerbiában. A 20. század második felének hivatalos jugoszláv művészete ötvözte a késő modernizmus politika felett álló semlegességét az erős hatalmi ideológiával…

Bolognára váltók

A bolognai folyamat radikálisan átalakította a magyarországi építészképzést. 2006-ban kezdte meg tanulmányait a BME Építészmérnöki Karán az első évfolyam a kétciklusú képzés BSc alapszakán és az Építész osztatlan ötéves szakon. 2008-ban öt szemeszter után eljött a szakirány-választás ideje: tervező és műszaki szakirányok közül választhattak a hallgatók.

Monok településközpont

A Kiskomplex tantárgy a Középülettervezési Tanszéken az új (kétlépcsős) képzési rendszerben a tervezési szakirányra felvett – a tanulmányaik során eddig 6 szemesztert elvégzett – 30 hallgató számára adott egy félévre szóló tervezési feladatot. Elsődleges célja, hogy a „Komplex tervezést” és a Diplomatervezést megalapozza.

„Organikus modern” a 70-es évekből

A tervező, Hrabóczki Sándor 1932-ben született Monokon. Kőművesként szerzett segédlevelet, majd egy miskolci tervezőirodában dolgozott műszaki rajzolóként, majd szakérettségit tett a kecskeméti építőipari technikumban. 1954-ben vették fel a Műegyetemre, 1959-ben diplomázott, 2009-ben kapta meg az aranydiplomáját.

Óvj minket, Cili!

Jutta Görlich képzőművész és Peter Haimler építész családi otthonát Németországnak a cseh határszélhez közel eső településén, Viechtachban, egy 1840-körül épült parasztházban rendezte be. A ház a településtől távol áll és egyike azon hagyományos módon épített épületeknek, ahol az ember és a jószágok egymás közvetlen szomszédságában éltek.

Megújult az Országház főhomlokzata

Az Országház dunai homlokzatainak felújításával eltöltött tizenkét év alatt, a korábban elkészült kupoladob, az üléstermek tetőből kimagasló tömbjei és az északi torony kivételével, jóformán minden egyes kőelemmel kapcsolatba kerültünk. Nem tudok más olyan épületről a világon, ahol a felújítás ilyen módon folyna, évtizedekig tartóan, elemenként felmérve…

Polgári tisztesség és jómód

A pesti belső kerületek a rendszerváltás óta olyan átalakuláson mennek keresztül, amely – az építészeti környezet látványos változása híján – ritkán ötlik a szemünkbe. Terézváros lakossága az elmúlt két évtizedben harmadával csökkent. A jobb helyeken egész házak is lakók nélkül maradnak: bérirodaházak, bankszékházak, hotelek nyílnak.

Sétáló városok helyett sétáló utcák?

A sétálóutca még nem „sétáló utca”. Az előbbi közismert példája a pesti Váci utca, az utóbbi tudtommal még nem igazán valósult meg, viszont tervek és elméletek formájában valamikor az 1960-as évek elején már körvonalazódott egyrészt a szituácionisták, másrészt az Archigram környékén.

Pedestrian Streets instead of Pedestrian Cities?

The number 2 in „cult2street” marks on the one hand that Ráday Street alredy functions as one but perhaps not entirely the way the publishers of the design contest imagined, on the other hand it can also refer to that it is not simply a second stage of developments realized so far that would be necessary.

Reneszánsz (világ)képek – kortárs értelmezések

A két tárlat az itáliai festészet nagy századait egyszerre idézi. Frankfurt 40 művét állítja ki, s hozzá 40-et olyan kortársaitól, mint Verrocchio, Filippino Lippi, Pollaiuolo. Itthon az itáliai piktúra 130 főművéből alig néhány Botticellié, a koncepció a (kor) művészet(ének) emblémájaként láttatja festészetét.