• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • 10. Európai Város- és Regionális Tervezési Díj

  10. Európai Város- és Regionális Tervezési Díj – Pályázati felhívás
  2013-2014

  A Területi Tervezők Európai Tanácsa (European Council of Spatial Planners – ECTP-CEU) által adományozott Európai Város- és Regionális Tervezési Díj célja az, hogy elismerje azokat a tervezési stratégiákat, terveket és fejlesztéseket, melyek nagyban hozzájárulnak az európai városi és vidéki régiók életminőségének javításához.

  ectp-ceu_palyazat

  A pályázati rendszer céljai

  – Mutassa be a nagyközönség, és különösen a tervező szakmabeliek számára azokat a sikeres, innovatív tervezési projekteket és fejlesztéseket, amelyek révén az európai polgárok életminősége javítható és szociális, gazdasági, és környezetminőségi tekintetben továbbfejleszthető.
  -Népszerűsítse az ECTP-CEU európai városokra és vidéki régiókra vonatkozó azon nézeteit, elképzeléseit és vízióit, amelyek a 2013. évi Európai Kartában fogalmazódtak meg, és amelyek célja az, hogy elősegítsék a fenntartható fejlődés szempontjából előnyben részesítendő feltételek megteremtését.
  – Szemléltesse a mai tervezési tevékenység sokszínűségét és széles körét napjaink tervezési tevékenységében: a városi, és egyéb területek megújításában, a közgazdaságban és a szabadidős tevékenységekben, a szállításban és közlekedés szervezésében, a gazdasági és szociális kohézió elősegítésében; a kulturális identitás erősítésében;
  – A mai tervezési tevékenység sokszínűségének és széles skálájának bemutatása. A 2013-2014-es pályázati időszakban a Díj az IEE által támogatott a területi tervezés és az energiahatékonyság összefüggéseit feltáró SPECIAL projektel partnerségében került kiírásra, így a Díj középpontjában kizárólag az olyan projektek állnak, amelyek bemutatják, hogy a tervezés hogyan tud hozzájárulni a fenntartható energiafelhasználási megoldásokhoz. A projekteknek egyértelműen meg kell mutatniuk, hogy hogyan képes a hivatásos tervezők által létrehozott és moderált, az érintettek, a helyi önkormányzatok, energiaszolgáltatók, fejlesztési ügynökségek és az érdekelt állampolgárok együttműködésén és részvételén alapuló tervezési folyamat olyan szinergiákat eredményezni, amelyek a teljes tervezési eljárás számára előnyösek.
  A Díjra benevezhetők már publikált tervek és tanulmányok, olyan projektek, melyek közösségi részvételen alapulnak, valamint kiemelkedő fejlesztések, legyenek azok nemzetközi, nemzeti, régiók közötti, regionális vagy helyi jelentőségűek.

  Az elbírálás menete

  Az ECTP-CEU és a Régiók Bizottsága egy független, a tervezői szakmát és a SPECIAL projektet reprezentáló Bíráló Bizottságot kért fel.

  A zsűri elnöke: Petter Wiberg, ECTP-CEU – Norvégia
  A zsűri alelnöke: Diane Smith, Európai és közösségi ügyek felelőse, Town and Country Planning Association (TCPA), SPECIAL Projektmenedzser, Egyesült Királyság

  Tagok:

  Vincent Berrutto, EACI, Osztályvezető, Intelligent Energy Europe
  Alain Hutchinson, Committee of the Regions, Belgium
  Dominique Lancrenon, ECTP-CEU Főtitkár, Franciaország
  Dr Hugh Ellis, Vezető tervező, TCPA, Egyesült Királyság
  Christine Schwaberger, Területrendező, Területi Tervezési Osztály, Stájerország Tartományi Kormányzatának Hivatala, SPECIAL Projektpartner, Ausztria

  Értékelési szempontok

  A Bíráló Bizottság az alábbi kritériumok közül egy vagy több figyelembe vételével hozza meg döntését:

  Tartalom
  – a pályázat mutassa be a területi tervezésnek a proaktív, klímatudatos alkalmazkodásban, és a tervezési politikák kialakításában az éghajlatváltozás mérséklésében és az ehhez való alkalmazkodás tervezési politikájában a megújuló és fenntartható energia megoldásainak megerősítésben és elterjesztésében játszott szerepét;
  – alkalmazza a fenntartható fejlődés elveit valamint fejleszti a fenntartható energiafelhasználás megoldásait, javítja a környezet minőségét és az eredmény felismerhető társadalmi és gazdasági haszonnal jár, az emberi jólét és a nagyobb hatékonyság érdekében (tartalom);

  Módszertan
  – megközelítésében eredeti és innovatív, új módszertant vezet be a tervezés finanszírozására, a társadalmi részvételre, a tervezési elvekre és azok megvalósítására, valamint a fenntartható energetikai megoldások integrációjára. (metodika);
  – a pályázóknak a projekt során készítenie kell egy hatástanulmányt és az eredményeit bemutatni;
  – demonstrálja a helyi önkormányzati tervezők és energiaszolgáltatók együttműködésének sikerét, amely munka során alacsony szén-dioxid megoldásokat honosítanak meg.
  – adaptálható projektsémát hoz létre, amely referenciaként szolgálhat az adott országában, vagy Európában máshol végzett munkához, vagy a további módszertani fejlesztések alapjaként (referencia eszköz);

  Készségek
  – magas minőségű szakmai munkát visz véghez a tervezés, a kommunikáció, és az együttműködés, valamint a koncepció tervezése és a tervezési eljárások fejlődése során, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az alacsony CO2 kibocsátású közösségek és az energiahatékonyság megvalósításához (készségek);

  Elkötelezettség
  – hatékonyan vonja be a várostervezőket annak érdekében, hogy elősegítsék vagy koordinálják a fiatal tervezők munkáját a projektbe és bemutassák a projekthez ezáltal hozzáadott értékeket;
  – hatékonyan hoz létre együttműködést a várostervező és a közösségi csoportok, a politikusok és a helyi érdekeltek között, ami nagyobb tudatosságot és fenntarthatóságot eredményez, a megújuló energia megoldások létrehozásától az alacsony CO2-közösségek kialakulásáig;

  A SPECIAL projekt kulcskérdései

  Kulcskérdés 1: az éghajlatváltozás kihívásai és a fenntartható energiaellátás – új fejlesztési lehetőségek települési önkormányzatok számára
  Kulcskérdés 2: fenntartható energiák a területi tervezésben
  Kulcskérdés 3: stratégiák és eszközök a területi tervezés és a fenntartható energiák integrációjához
  Kulcskérdés 4: a fenntartható energiaellátás és infrastruktúra megvalósításának részletes lehetőségei regionális és helyi szinten
  Kulcskérdés 5: érintettek bevonása, részvételi folyamatok és kommunikáció

  A bírálók ezeket a kérdéseket veszik figyelembe az értékeléskor.

  Nevezési feltételek

  A Díjra pályázhatnak az Európa Tanács 47 európai országának területi tervező szakemberei és önkormányzatai.
  A bírálati folyamat kétlépcsős. Az ECTP-CEU tagszervezetei vagy az adott ország SPECIAL projektpartnere végzi az előzsűrizést, minden egyes pályázat esetén. A második szakaszban) egy független zsűri dolgozik, melyet az ECTP-CEU és a SPECIAL szervez Brüsszelben.
  Ha az Ön országában van olyan területrendezési szervezet, amely az ECTP-CEU tagja VAGY van olyan szervezet, amely SPECIAL partner, a pályázat rajtuk keresztül nyújtható be.

  Magyarországi indulók az alábbi szervezetnél pályázhatnak

  Magyarország ECTP-CEU tagszervezete a Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT). Az Európai Város- és Regionális Tervezési Díj pályázatát a MUT megbízásából annak közhasznú szervezete, a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft. (MUT NKft.) bonyolítja le, amely egyébként a SPECIAL projekt magyarországi projektpartnere.
  Ennek megfelelően a beadott pályázatok első lépcsős elbírálását (előzsűrizését) a MUT Elnökségének tagjai végzik, a pályázati kiírásban megjelölt szempontok alapján, a pályázatokat a MUT NKft-nek címezve kell beadni, és ez a szervezet gondoskodik az előzsűri által arra alkalmasnak talált tervek eljuttatásáról a nemzetközi zsűrihez. Mindkét szervezet a weboldalon, illetve az mut@mut.hu e-mail címen, a 1094 Budapest Liliom utca 48. címen, és a +36 1 215 5794 telefonszámon érhető el.
  Az előzsűrizés

  A nemzetközi zsűrihez pályázatok Magyarországról kizárólag a MUT előzsűrije útján kerülhetnek, a másként az ECTP-CEU-hoz beadott anyagokat a nemzetközi zsűri nem bírálja el.

  Befejezési időpont: A pályázatra nevezett tanulmánynak, tervnek vagy fejlesztésnek 2014. január 31-ig jóváhagyottnak, vagy befejezettnek kell lennie.

  A pályázat formátuma: az előzsűrire a pályaműveket elektronikus úton kell benyújtani, illetve megküldeni a MUT NKft-nek (további információk a „Nevezési feltételek” cím alatt).

  Díjak: Az előzsűrizésre beadott pályamunkák után 60.000,- Ft-ot kell megfizetni legkésőbb a beküldés időpontjáig a MUT NKft. 11709002-20603557 számú, az OTP Banknál vezetett számlájára. A második körös, nemzetközi bírálatra továbbküldött projektek után a beadónak 500 € részvételi díjat kell fizetnie az ECTP-CEU-nak.

  Minden pályázatnak tartalmaznia kell:

  1 Részletes pályázati leírás angolul (ha az előzsűri során kiválasztásra kerül, francia fordítás is szükséges lesz). A leírás nem lehet hosszabb, mint négy A4-es oldal, beleértve a címet, tartalomjegyzések és hivatkozásokat.
  2 Elektronikusan két db A1-es színes tabló, érthető magyarázatokkal, a helyszín részletes bemutatásával és illusztrációkkal, angol nyelven. (Ha az előzsűri során kiválasztásra kerül, nyomtatott példányokat is be kell adni.)
  3 A teljes anyagot egy online felületről letölthető .zip kiterjesztésű fájlba kell tömöríteni és a linket a beadásnál feltüntetni:
  a) a két elkészült tabló,
  b) minden egyes a tablókon megjelenített kép, felirat és logó,
  c) a részletes pályázati leírás, amelyet az előzsűrin kiválasztásra került pályázóktól kérünk az 1. pont leírása alapján. További mellékletek (képek, videók, promóciós anyagok, stb.).
  4 A tervezők megnevezett kapcsolattartója – a csapat vagy a csapat vezetője – felelős a projekt tervezési tartalmáért; egy megnevezett kapcsolat a helyi hatóságnál vagy szervezetnél, aki finanszírozta / megbízta a tervezőket a munkával; tovább a vezető tisztségviselő megnevezése (pl.: ügyvezető igazgató vagy polgármester); valamint a tervezésért felelős vezető köztisztviselő.
  5 Információ minden fiatal (37 éves, vagy annál fiatalabb) tervezőről, aki részt vett a pályázat elkészítésében.
  6 Banki bizonylat a megfelelő díj befizetéséről.
  7 Kitöltött nevezési lap, ami erről a linkről, illetve az oldal aljáról tölthető le.
  Határidők

  A magyar pályázati rész első fordulós beadási határideje 2014. január 31. 16:00 óra. Az országos területrendezési szervezeteknek vagy SPECIAL partnereknek 2014. február 28-ig kell továbbítaniuk az előzsűri során kiválasztott pályázatokat az ECTP-CEU titkárságára, Brüsszelbe.

  A második körbe jutott pályaműveket a MUT Nkft útján az ECTP-CEU honlapjáról letölthető, kitöltött hivatalos nevezési lap kíséretében kell eljuttatni az ECTP-CEU-hoz, az alábbi tartalommal:

  1. Hivatalos indoklás arról, hogy a pályamű miért jutott át az előzsűrizésen és miért tartják érdemesnek az európai elismerésre.
  2. A MUT, vagy a MUT NKft. megnevezett képviselője, aki szükség esetén a nemzetközi zsűrinek felvilágosítást ad a magyar Bíráló Bizottság döntésének hátteréről és a bírálati folyamatról.
  3. Az előzsűrin átjutottak tablóinak és az összefoglalóinak elektronikus változata feltöltve a honlapra.
  A Díjak

  Az ECTP-CEU és a SPECIAL Projekt Elismerő Okleveleket (Certificates of Achievement) ad át a díjazottaknak. Díjakat kapnak azok a pályázatok, melyek az értékelési szempontok tekintetében kiemelkedőnek minősülnek.

  A Díjakat a tervezési megbízásokat adó vagy azokért felelős önkormányzatok vagy szervezetek, valamint a folyamatban részt vett tervezők kapják.

  A díjátadó ünnepségre 2014. tavaszán kerül sor. Az ECTP-CEU és a Régiók Bizottsága nagy sajtónyilvánosságot biztosít majd az esemény és annak nyertesei számára, partnerségben a TCPA-vel. Minden nyertes pályázatot közzétesznek a Régiók Bizottságának hírlevelében.
  A Díj eredményének felhasználási és publikálási jogát az ECTP-CEU fenntartja. Az eredmények publikálását kizárólagosan az ECTP-CEU Végrehajtó Bizottsága intézi.
  A díjátadó ünnepségre 2014 tavaszán kerül sor. Az ECTP-CEU és a Régiók Bizottsága biztosítja majd az esemény médiajelenlétét, a TCPA partnereinek (a SPECIAL vezető szervezete) nyerteseivel együttműködve.

  Minden nyertes projekt publikálásra kerül a Régiók Bizottságának hírlevelében.

  A Díjak kiosztásáról az ECTP-CEU rendelkezik és azok közzétételéért ECTP-CEU végrehajtó bizottsága felel. A TCPA-nak felhatalmazása lesz a díjazott pályaművek nyilvánosságra hozására, a SPECIAL projekt keretén belül.

  További információk

  További információkért a korábbi díjakról, valamint a nevezési lapról kérjük, forduljon az az ECTP-CEU-hoz, illetve magyarországi pályázata esetén a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nkft.-hez.
  Az ECTP-CEU online elérhetősége: http://www.ectp-ceu.eu/
  ECTP-CEU e-mail: secretariat@ectp-ceu.eu
  A MUT Nkft. online elérhetősége: http://www.mut.hu
  MUT NKft. e-mail: mut@mut.hu
  A SPECIAL partnerekkel kapcsolatos információért kérjük, írjon a julia.thrift@tcpa.org.uk e-mail címre.
  Mindkét témakörben további felvilágosítást ad a MUT NKft-nél Szabó Alexandra (+36 1 215 5794, mut@mut.hu, www.mut.hu