• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • A nagyapám háza

  A nagyapám háza
  Mester-inas képzés fiataloknak
  Pályázat középiskolások, egyetemisták, főiskolások részére

  Kedves Diákok!
  A Falufejlesztési Társaság és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat „NAGYAPÁM HÁZA” címmel MESTER–INAS képzést szervez középiskolások, egyetemisták, főiskolások, a népi építészet iránt érdeklődő és elkötelezett fiatalok számára. A „NAGYAPÁM HÁZA” program olyan gyakorlati képzés, ahol 2012 nyarán, 4 héten keresztül egy népi műemlék épület, tájház, vagy parasztház felújítása, állagmegóvása során élőben ismerkedhetsz meg a tradicionális építészet értékeivel, a hagyományos népi építőmesteri technológiákkal.

  A képzésre jelentkezni lehet egy maximum 5-20 oldalas, kötetlen formájú (műszaki, irodalmi, fényképes, rajzos, stb.) dolgozat beadásával. A dolgozatot nyomtatott formában vagy elektronikus úton is be lehet adni a:

  VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VKSZI) 1223 Budapest, Park u. 2 címre, vagy a nagyapamhaza@gmail.com elektronikus postacímre. A beadási határidő : 2012. május 15.
  A borítékra, vagy az e-mailbe mindenki írja rá: „NAGYAPÁM HÁZA”
  Részletes tájékoztatás:

  I. „NAGYAPÁM HÁZA” dolgozat írása:
  Beadási határidő: 2012. május 15

  A képzésre jelentkező fiataloknak egy 5-20 oldalas, kötetlen formájú (műszaki, irodalmi, fényképes, rajzos, stb.) dolgozatot kell beadniuk, „NAGYAPÁM HÁZA” címmel, amiben egy általuk kiválasztott népi műemlék épületet, tájházat, parasztházat ismertetnek, bemutatva annak építészettörténeti, helytörténeti múltját, értékeit. A dolgozat tartalmazhat építészeti felmérést, fotó dokumentációt, helytörténeti leírást, vagy más személyes élményeket is. A dolgozatban minden jelentkezőnek meg kell adnia a beadott épület pontos címét és meghatározását, valamint a pályázó nevét, postacímét, e-mail címét, telefonszámát, születési évét és jelenlegi iskolájának pontos megnevezését. A dolgozatot írott formában postán a:

  VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VKSZI) 1223 Budapest, Park u. 2
  címre, vagy elektronikusan a nagyapamhaza@gmail.com e-mail címre kell eljuttatni.
  Beadási határidő 2012. május 15 – A borítékra, vagy az e-mailbe mindenki írja rá: „NAGYAPÁM HÁZA”

  A „NAGYAPÁM HÁZA” MESTER-INAS KÉPZÉS igazgató tanácsa értékeli a beérkezett dolgozatokat és kiválasztja a legjobbakat, akiknek a nevét 2012. május 31-ig közzéteszi a www.falu.bog.hu címen, és személyesen e-mailben is értesíti őket. A kiválasztott „inasok” részt vehetnek 2012 nyarán egy népi műemlék, tájház, malom, vagy parasztház felújítási munkálatain a MESTER-INAS képzés keretén belül.

  II. „NAGYAPÁM HÁZA” MESTER-INAS képzés:
  Időtartam: 2012 nyara, 4 héten keresztül

  A MESTER-INAS képzés alkalmat teremt a programban résztvevő mesterek és fiatalok együttműködésére. A kiválasztott „inasok” egy-egy mester mellé kerülnek, és részt vesznek egy műemlék épület, tájház, malom vagy parasztház felújításán, kivitelezési munkáiban. Olyan hasznos alkotó munkát végeznek, amellyel gyarapíthatják tudásukat, bővíthetik szakmai ismereteiket, közvetlen tapasztalatot gyűjthetnek a népi építőmesteri munkákról, hagyományos kőműves mesteri technológiákról. Megtanulhatják a hagyományos házépítés ács és tetőfedő szakmáit, elsajátíthatják a mesterfogásokat, betekinthetnek a népi építkezés, felújítás folyamataiba. A képzés időtartama 4 hét, ami a munkafolyamatokhoz igazodóan, egyénileg kerül meghatározásra. Az inasoknak munkabér nem jár. A mesterek, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózattal kötött együttműködési megállapodás keretei között, vállalják a tanulók szállás és étkezési költségeit. A „NAGYAPÁM HÁZA” MESTER-INAS KÉPZÉST az akkreditált tanintézetek kötelező nyári gyakorlatnak beszámítják. A képzésben részt vett fiatalok oklevelet kapnak, amelyen a mester és a támogató szakmai szervezetek ajánlása szerepel.

  Ha érdekel a népi épületeink megóvása, a hagyományos kőműves mesteri technológiák, szakismeretek elsajátítása, és szeretnél alkotó, közös munkában együttműködni vidéken élő mesteremberekkel, jelentkezz és add be a „NAGYAPÁM HÁZA” dolgozatodat 2012. május 15-ig az alábbi címen:
  VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VKSZI) Posta cím: 1223 Budapest, Park u. 2
  e-mail: nagyapamhaza@gmail.com

  Bővebb felvilágosítás:
  Krizsán András Ybl-díjas építész, a Falufejlesztési Társaság elnöke
  mobil: (30) 999-0027