• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2014

  Budapest Főváros Közgyűlése 37/2013. (V.10.) számú, Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló rendeletének 12-14. §-ai értelmében a Rendelet hatálya alá tartozó építmények, azok közvetlen környezete és épületegyüttesek, illetve tartozékaik karbantartása, felújítása, helyreállítása érdekében végzett munkák megvalósulásának elősegítésére ”Építészeti Értékvédelmi Támogatást” hozott létre.

  ertekvedelmi tamogatas

  A Támogatás célja olyan munkák elvégzésének a segítése, amelyek az épületnek olyan részeit, tartozékait, díszítéseit, általában olyan értékeit újítják fel, állítják vissza, amelyek a fővárosi védettség alá helyezést indokolttá tették.

  A Támogatás célja hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállítása:

  – Kívülről látható, arculat-, utcakép-, településkép-meghatározó részek, mint homlokzatok helyreállítása, színezése, valamint ezek tartozékai, díszítései; különleges építészeti értéket képviselő vagy az épület megjelenésében jelentős szerepet játszó nyílászáró, terasz, tető felújítása; kapuzat, kerítés, előtető restaurálása
  – Közintézmények esetében ezen felül iparművészeti, képzőművészeti, belsőépítészeti értékek, mint kapualj, lépcsőház, udvar, belső közös terek; kertépítészeti elemek (szobor, csobogó, kerti pavilon); valamint ezek díszítései és tartozékai.

  Különösen indokolt esetben, helyiségen belüli építészeti, iparművészeti, képzőművészeti tartozékok, berendezések.

  A Támogatást pályázat útján lehet igénybe venni. A pályázat alapján vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A Fővárosi Közgyűlés 11/2014. (III. 14.) rendelete által jóváhagyott 40.000.000 Ft keret vissza nem térítendő támogatásként hasznosítható. Az elnyert támogatást a pályázó a szerződéskötést és a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését követően kapja meg.

  A rendelet hatálya alá eső épületek tulajdonosai, használói pályázhatnak, mint építtetők.

  A pályázat elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki közterületről látható, vagy közintézmény esetében nagyközönség számára is látogatható épületrész felújításához kér támogatást, valamint aki a megpályázott munka költségeiből nagyobb önrészt vállal. A támogatás mértéke függ a beérkezett pályázatok számától és azok minőségétől.

  Az elnyert támogatás kizárólag építészeti érték felújítását, rekonstrukcióját hivatott támogatni. Az épületek megfelelő műszaki állapotban tartásához elengedhetetlenül fontos, a jókarbantartás körébe sorolható munkák elvégzését más források (önerő, egyéb pályázatok, stb.) bevonásával lehet megvalósítani. A Támogatás a tervezés, tervezői művezetés, felelős műszaki vezetés és műszaki ellenőri tevékenység költségeire nem használható fel. A támogatásra csak még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni.

  A pályázatokat 2014. szeptember 1-ig kell postán beküldeni a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának címezve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) vagy személyesen benyújtani a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.sz. ), hétfőn és szerdán 8.00-18.00-ig, kedden és csütörtökön 8.00-16.30-ig, pénteken 8.00-14.00 óráig.
  A pályázatokat ZÁRT BORÍTÉKBAN kell benyújtani, akár postai úton küldik, akár személyesen adják be.
  A borítékra kérjük ráírni: „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2014.”

  Bővebb információ és letöltések: budapest.hu