• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • „fiatalok_feketén_fehéren” 2015

  Pályázati kiírás

  fff_logo

  A Magyar Építőművészek Szövetsége országos, nyilvános pályázatot hirdet Magyarország fiatal építészei és tájépítészei részére.

  Az f_f_f 2015 Reischl Gábornak, a MÉSZ néhai elnökének, kezdeményezésére 2006-ban elindított pályázat és vándorkiállítás folytatása. Mottói: 2006: reflexió helyzetjelentés, 2008: helytállás; 2010: helyreigazítás, 2013: helyek város vidék, 2015: egy hely.

  A pályázat célja
  A fiatal magyar építészek és tájépítészek legjobb eredményeinek bemutatása. Felmérni, hogyan működnek együtt, hogyan folytatják a hagyományokat, milyen módon járulnak hozzá egy hely, vagy közösség karakteréhez.

  A részvétel feltételei
  A pályázaton részt vehet Magyarország valamennyi már diplomázott, de a negyvenedik életévet még el nem ért építésze, építőművésze és tájépítésze, aki regisztrálta magát az on-line pályázatkezelő felületen. A pályázaton egy pályázó egy pályaművel vehet részt. A pályázó – személy vagy alkotóközösség – a regisztrációval és a pályázat benyújtásával hozzájárul pályázata nyilvános bemutatásához. A Bíráló Bizottság kizárja a bírálatból a formai és tartalmi követelményeket nem teljesítő, a határidőt lekéső, illetve hiányos pályaműveket.

  A pályázat ütemezése
  Meghirdetés, regisztráció kezdete: 2015. július 15.
  Kérdések határideje: 2015. július 25.
  Kérdésekre adott válaszok határideje: 2015. július 30.
  Pályaművek beadásának határideje: 2015. szeptember 30. 24:00
  Eredményhirdetés: 2015. október 5.
  A pályázatokat bemutató kiállítás: 2015. október 20.

  Regisztráció, és a pályázati dokumentáció beszerzésének módja
  A pályázó névvel, postai és email címmel, telefonszámmal regisztrálhat a Magyar Építőművészek Szövetsége honlapján közzétett alábbi pályázatkezelő felületen:
  www.meszorg.hu/p/index.php?m=palyazat&lap=1178
  Az online regisztráció a pályázat meghirdetésétől a leadási határidőig elérhető. A pályázó a regisztrációt követően kap egy kódszámot, amely a pályázat folyamán azonosítóként működik, és ezzel tud bejelentkezni a pályázatkezelő felületre. A bejelentkezéshez szükséges azonosítót és a jelszót, a regisztrációt megerősítő e-mail tartalmazza. A regisztráció után tudja apályázó letölteni a pályázat kezelő felületről a pályázati kiíráshoz kapcsolódó adatlapot és a mintatablót.

  Kérdések, és az ezekre adott válaszok módja, a pályázati dokumentáció véglegesítése
  A pályázók kérdéseiket a pályázatkezelő felületen tudják megküldeni, és itt kapnak választ azokra. A Kiíró a kérdések megválaszolásának időpontjáig a kiírást módosíthatja, kiegészítheti.

  Pályaművek benyújtása
  A pályaműveket – a regisztráció után kapott azonosítóval és jelszóval belépve – a pályázat-kezelő felületre kell feltölteni. A sikeres feltöltésről a pályázók megerősítő e-mailt kapnak. A feltöltendő dokumentumok fájlneveként is az azonosító kódot kell megadni (pl.: 123456.pdf). Amennyiben a regisztrációval és a feltöltéssel kapcsolatban technikai problémák adódnának úgy a puskas@memorycomputer.hu e-mail címen lehet technikai segítséget kérni.

  Beadandó munkarészek
  A beadott munkák lehetnek megvalósult művek, de meg nem valósult terv is beadható (kivéve az f_f_f2006, 2008, 2010, 2013 pályázatok anyagai). A feltöltött dokumentumok mérete nem haladhatja meg összesen a 100 Mb-ot (egyenként a 20 Mb-ot).

  A beadandó munkarészek
  1.) A tervlap
  1 db 31×76 cm-es print nyomtatására alkalmas szerkesztésű, képek/tervrajzok/szöveg fekete-fehérmontázsa, digitális formában, 300 dpi felbontásban, PDF formátumban.
  (A tervlapot a mintalap szerint javasoltak alapján kérjük elkészíteni. A mintalap a pályázat kezelő felületről letölthető, és megnyitás / behívás után a megadott raszter alapján szerkeszthető. A tervlap összeállításához technikai segítség a bpdesign1@gmail.com e-mail címen kérhető.)
  A pályázati adatlap az alábbi információkkal:
  A pályázó: neve, születési éve és helye, címe, telefonszáma, cégének vagy munkahelyének neve és címe
  A pályamű (pl. épület, építmény, köztér, hely, terv, amit a pályázat bemutat) neve, helyszíne, a tervezés és a megvalósítás éve, a munkatársak nevei
  A pályamű leírása magyar és angol nyelven (legfeljebb 2×1500 karakter szóközökkel)
  (Az adatlap minta a pályázat kezelő felületről letölthető)
  A pályázati anyag képei
  A pályaművet bemutató – legfeljebb 8 db – digitális kép (pl. műszaki terv, látványterv, grafika, fotó) és apályázó arcképe (egyenként legalább 300 dpi felbontású fekete-fehér jpg vagy tif formátum).

  A Bíráló Bizottság
  Tagok:
  Markó Balázs DLA építész, a SZIE–Ybl Miklós Építéstudományi Kar dékánja
  Molnár Csaba DLA építész, a BME Építészmérnöki Kar dékánja
  Prof. Bachmann Bálint dr. építész,a PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kardékánja
  Dr. Illyés Zsuzsanna tájépítész, a Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar docense
  Huszár András építész, az f_f_f 2013 pályázat egyik nyertese, a Hello Wood társalapítója
  Vukoszávlyev Zorán Phd építész, a Magyar Építőművészek Szövetsége Elnökségének póttagja
  Titkár: Borsos András építész

  A Bíráló Bizottság tagjai közül elnököt választ, és az elnök által előterjesztett, majd a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját. A bizottság munkája nem nyilvános, döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet. A bizottság kiválasztja a nyertes pályaműveket. A Bíráló Bizottság a pályázatot összegző zárójelentést tesz közzé.

  Díjazás
  A Magyar Építőművészek Szövetsége honlapján (www.meszorg.hu) a bírálat során kiválasztott nyertes pályázatokat a bírálatot követően közzéteszi, azokból kiállítási anyagot és katalógust készít, a vándorkiállítást a magyar egyetemi városokban bemutatja. A kiválasztott pályázószemélyeket, illetve alkotóközösség tagjait, kérelmükre a Magyar Építőművészek Szövetsége az Alapszabálya szerint tagjai sorába felveszi.

  Eredményhirdetés
  A Bíráló Bizottság döntése alapján a Magyar Építőművészek Szövetsége kihirdeti a pályázat eredményét, a nyilvános eredményhirdetés végleges helyszínéről és időpontjáról a honlapján és a pályázati felületen ad tájékoztatást. A pályázat zárójelentését és az eredményhirdetésre szóló meghívót a regisztrált pályázóknak e-mailen megküldi, honlapján közzéteszi.

  A pályaművek és a pályázati eredmények felhasználása
  A díjazottak pályázati anyaga a Magyar Építőművészek Szövetsége tulajdonába kerülnek, a pályamunkákat szakmai és reklámcélra bármely módon és bármely reklámhordozón (beleértve az írott és az elektronikus médiát), időre-, mértékre-, földrajzi területre nézve korlátozás nélkül további ellenszolgáltatás nélkül, de a szerzők nevének feltüntetésével felhasználhatja, azokat többszörözheti, terjesztheti, nyilvánosságra hozhatja.