• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Interaction Architecture 2011 | Austria | Hungary

  Egész éves programsorozat mutatja be a kortárs osztrák és magyar építészet közös törekvéseit. A projekt kiindulópontja egy pályázat olyan építészek számára, akik mindkét ország építészetében otthonosak. Az ennek nyomán létrejövő kiállítást Bécsben, Grazban, Innsbruckban, valamint Budapesten, Pécsen, Győrben és Debrecenben is bemutatják. A projekt keretében vendégelőadásokat tartanak a két országban. Wolf D. Prix elsősorban a „Coop Himmelb(l)au” nevű építészirodájáról ismert, amely számos országos és nemzetközi díjat nyert. A Grazból származó építész, Klaus Kada professzor az utóbbi időben az aacheni Rajna-Vesztfáliai Műszaki Egyetem építészeti karán tanított.

  Program: www.architekten.hu

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-9.,
  2011-03-07 – 2011-03-09

  A pályázat:

  Az Interaction Architecture 2011 építészeti pályázat védnöke:
  Dr. Szaló Péter – területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár,
  Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma

  Szakmai támogatás:
  Zentralvereinigung der Architekten Steiermark (ZV-Steiermark)
  Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ)

  A pályázat célja

  A pályázat célja megismerni, ill. megismertetni azokat a már gyakorló építészeket, akik korábbi tanulmányaik során, ill. eddigi szakmai életútjuk alatt a szomszédos Ausztriában, vagy a szomszédos Magyarországon keresték szakmai fejlődésüket és részvevői voltak a kétoldalú kulturális ill. szakmai kapcsolatok fejlődésének. Olyan építészeket szeretnénk bemutatni, akikre a másik országban eltöltött idő, az oktatási intézmény, vagy szakmai kör szellemisége erős hatással volt, és úgy érzik, hogy hivatásuk szeretete, vagy személyiségük fejlődése miatt sokat köszönhetnek a „szomszédban” eltöltött éveknek. Úgy érzik, hogy az ott tartózkodás alatt kulturális kölcsönhatásba kerültek az adott országgal, várossal, iskolával, vagy közösséggel és ez nyomot is hagyott a szakmai identitásuk alakulásában.

  Jelentkezési feltételek

  A pályázatra jelentkezhet minden, hivatása szerint építész, aki az alábbi feltételek valamelyikét teljesíti:
  – Osztrák vagy magyar állampolgárságú építész, aki a szomszédos országban megvalósult épülettel rendelkezik;
  – Osztrák vagy magyar állampolgárságú építész, aki egy a szomszédos országban kiírt építészeti pályázaton részt vett és azon díjat, vagy elismerést ért el;
  – Osztrák vagy magyar állampolgárságú építész, aki a szomszédos országgal szoros kulturális és szakmai kapcsolatot ápol, tevékenyen vesz részt a két ország közötti kapcsolatok erősítésében;
  – Osztrák állampolgár és tanulmányait a Magyarországi egyetemek valamelyikén, építész szakon végezte;
  – Magyar állampolgár és tanulmányait az osztrák felsőoktatási intézmények valamelyikén, építész szakon végezte;
  – Bármely állampolgárságú építész, aki egyetemi tanulmányait az osztrák felsőoktatási intézmények valamelyikén, építész szakon végezte és tanulmányai alatt legalább egy félévet a Magyarországi egyetemek valamelyikén, építész szakon vendéghallgatóként töltött, vagy legalább három hónapot Magyarországi építészirodában dolgozott.
  – Bármely állampolgárságú építész, aki egyetemi tanulmányait a Magyar felsőoktatási intézmények valamelyikén, építész szakon végezte és tanulmányai alatt legalább egy félévet az osztrák egyetemek valamelyikén, építész szakon vendéghallgatóként töltött, vagy legalább három hónapot osztrák építészirodában dolgozott.

  További jelentkezési feltételek:

  – Legalább egy, tetszőleges helyszínen megvalósult épület/installáció, melynek a pályázó alkotója vagy alkotótársa, vagy sikeres szereplés egy építészeti tervpályázaton;
  – A jelentkező aktív részvevője kíván lenni a kétoldalú szakmai és kulturális kapcsolatok fejlődésének.

  Lehetséges, hogy a részvétel feltételeinek meghatározásakor a pályázati kiírás nem fedi le teljesen azt a kiírói szándékot, mely szerint a jelentkezők minél szélesebb körben képviseljék a két ország értékeinek bemutatását. Ezért amennyiben a jelentkezéssel, ill. a részvételi jogosultsággal kapcsolatban az érdeklődőnek kérdése van, kérjük jelezze a kiíró felé az info kukac architekten.hu e-mail címen.

  A pályázatra benyújtható alkotások

  A kiállításon való részvételre megvalósult épülettel, építménnyel, építészeti-belsőépítészet installációval, egy korábban kiírt építészeti tervpályázaton részt vett tervvel, vagy diplomatervvel lehet jelentkezni. Személyenként, illetve irodánként 1-3 alkotás nyújtható be.
  Megvalósult épület, vagy installáció esetén: az alkotás készülhetett a pályázó állampolgárságától függetlenül a két ország bármelyikében.
  Pályázati terv benyújtása esetén: feltétel, hogy a tetszőleges témában kiírt építészeti tervpályázat a két ország valamelyikében került kiírásra.
  Diplomaterv esetén: feltétel, hogy a terv a két ország felsőoktatási intézményeinek valamelyikén készült.

  Beadandó munkarészek

  A pályázatra történő jelentkezés és a pályázati anyagok benyújtása a projekt honlapján keresztül digitális formában történik. A jelentkezéskor a honlapon kitöltendő, ill. feltöltendő adatok és munkarészek a következők:
  – Regisztrációs adatlap;
  – Pályázati mű adatlapja;
  – A pályázati mű képi- és tervanyaga;
  Megvalósult alkotás, vagy installáció esetén: 4-6 db fotó, ill. a szerző által fontosnak ítélt tervi anyagok.
  Pályázati terv, vagy diplomaterv esetén: jellemző alaprajzok, metszetek, homlokzatok, látványterv, vagy modellfotó, melyeket a pályázó fontosnak ítél.
  Minden raszteres képi adatot nyomdai minőségben, min. 2000×2000 dpi felbontásban, JPG, vagy TIF formátumban kell benyújtani. A PDF formátumú állományok csak fekete-fehér kivitelűek lehetnek. A tervek méretaránya az alkotás léptékétől függően 1:500, 1:200, vagy 1:100, az egyes tervek lapmérete a terv méretarányában ne haladja meg az A3 méretet.
  – Az alkotó(k) rövid szakmai életrajza (személyenként 500-1000 karakter, DOC formátum);
  – A pályázati mű rövid leírása, koncepció bemutatása (1000-1500 karakter);
  – A pályázó személyes gondolatai (1000 – 4000 karakter);
  – A pályázat keretében lehetőséget adunk arra, hogy a pályázó megossza a közönséggel személyes gondolatait, melyben a két ország közötti kulturális és szakmai kapcsolatok kölcsönhatásairól vall. Egy olyan, a pályázó múltjából, a szomszédos országban eltöltött időkből származó történetet, élményt szeretnénk megismerni, amely maradandó hatással volt a pályázó identitására, kapcsolatba hozható szakmai fejlődésével, akár a pályázati alkotással is. Az Interaction Architecture projekt fontos eleme, hogy láttassuk, hogyan hathat a személyes és szakmai identitásra a szomszédos kultúrával való találkozás. A pályázati mű rövid leírását és a személyes gondolatokat a pályázó egyben megfogalmazva, egy gondolatként is benyújthatja.

  Sikeres regisztráció és a pályázati mű adatlapjának kitöltése után a projektszerverre pályaművenként 10 db adatfile tölthető fel, egyenként max. 10 MB terjedelemmel. Az adatokat szerkeszthető változatban kell benyújtani (JPG, TIF, PDF, DOC). A pályázatra benyújtott művek közül a kiállításra kiválasztott alkotásokat a kiíró szerkeszti és készíti el a kiállítás anyagát.

  A pályázat munkanyelve

  A projekt kétnyelvű, az internetes honlap és a kiállítás is német ill. magyar nyelven mutatkozik be. Kérjük a pályázókat, hogy amennyiben mindkét nyelvet beszélik, lehetőség szerint a leadandó szöveges munkarészeket (rövid szakmai életrajz, pályázati mű ismertetése, a pályázó személyes gondolatai) mindkét nyelven nyújtsák be. A kiíró a publikálásra kerülő szövegeket lektoráltatja. A műszaki terveken, képi anyagokon megjelenő szövegezéseket tetszőleges nyelven készülhetnek.

  A zsűri

  A felhívásra jelentkezettek alkotásai közül neves osztrák és magyar építészek, egyetemi oktatók alkotta zsűri választja ki azokat, amelyek a vándorkiállítás keretében osztrák és magyar egyetemi városokban az egyetemeken, ill. kulturális intézményekben kerülnek bemutatásra.

  A zsűri elnöke:
  O.Univ.-Prof. Arch. DI. Dr. h. c. Wolf D. Prix – Coop Himmelb(l)au

  A zsűri tagjai:
  Guczogi György DLA, Ybl díjas építész – Finta Stúdió
  Gunther Zsolt DLA, Ybl díjas építész – 3H Építésziroda
  Univ.-Prof. Arch. DI. Klaus Kada – Graz / Aachen
  Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Arch. Molnar Jenö – Grazi Műszaki Egyetem, Városépítési Intézet
  Prof. Dr. Moravánszky Ákos – Svájci Művészeti Főiskola, Építészettörténeti- és Elméleti Intézet
  Winkler Barnabás DLA, Ybl díjas építész – Hungaro-Austro Plan
  a Magyar Építőművészek Szövetségének (MÉSZ) képviselője

  Bírálati szempontok

  A bíráló bizottság elsődleges szempontként jelöli meg azt, hogy a pályamű tükrözze a pályázati kiírásban megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelő értékű, felfogású megközelítést. Kiemelkedő minőségűnek ítélhető az a pályamű, amely mai megoldásokat mutat, amelyen érezhető az a nyitottság, ahogy az alkotás fizikai és kulturális környezetével kommunikál, amely idézi a gyökerek szellemiségét, de egyúttal a kultúrák egymásrahatásából fakadó építészeti-művészeti értéket sugároz. Érdekes lehet az, hogy európai hagyományaink hogyan gyakorolnak megtermékenyítő hatást a kortárs építészetre, de üdvözöljük a leginnovatívabb, útkereső építészeti alkotásokat is. A kiíró szeretné, ha a benyújtott alkotásokon lemérhető lenne az a kulturális kölcsönhatás, amely az egymástóltanulás lehetőségéből fakad.

  Ütemezés

  Az építészeti pályázati kiírás megjelenése: 2010. november
  Pályázatok beadása: 2011. február 14. hétfő
  A zsűri ülése: 2011. március 08.
  A pályázók értesítése: minden pályázót e-mailben értesítenek, közvetlenül a zsűri döntését követően

  Vándorkiállítás bemutatása ausztriai és magyarországi helyszíneken: 2011. április – 2011. szeptember