• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Kós Károly Díj 2012 Javaslattételi felhívás

  Kós Károly Díj 2012

  Javaslattételi Felhívás –  Az Országos Főépítészi Iroda hirdetménye a 2012. évi Kós Károly-Díjak adományozásáról.

  A miniszteri rendelettel (BM rendelet 37./2012. VIII.2.) szabályozott Kós Károly-Díj a helyi építészeti örökség védelme és az építészeti hagyományok őrzése területén kimagasló eredményt elért személyek, közösségek elismeréséül adományozható miniszteri díj. A díjjal emlékplakett, adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár. Évente 2 db adományozható. Az egyéni díjat ugyanaz a személy legfeljebb kétszer, a közösségi díjat ugyanaz a szervezet vagy csoport legfeljebb egyszer kaphatja meg.

  A díjak átadása Kós Károly születésének évfordulója, december 16.
  A díjat a Kós Károly Díj Bizottság javaslata alapján Pintér Sándor belügyminiszter adományozza.
  A Kós Károly Díj Bizottság elnöke Nagy Ervin országos főépítész.
  A bizottság titkára: Cséri Nikoletta Sarolta (e-mail: sarolta.nikoletta.cseri@bm.gov.hu; telefon: 441-1880)

  A díj adományozására – más javára, kellő megalapozottsággal – bármely magyar állampolgár vagy magyarországi intézmény, illetve szervezet javaslatot tehet.

  A javaslatnak tartalmaznia kell:

  • személy esetében nevét, értesítési címét, telefonszámát és e-mail elérhetőségét,
  • szervezet vagy csoport esetében pontos megnevezését, postacímét, telefonszámát és e-mail elérhetőségét, vezetőjének nevét és elérhetőségét,
  • az elismerés alapjául szolgáló értékvédő és környezetszépítő tevékenység részletes leírását – lehetőleg rajzokkal, skiccekkel, fotókkal illusztrálva,
  • a javaslattevő (vagy képviselője) nevét, értesítési címét, telefonszámát és e-mail elérhetőségét.

  Mindezeken túl, a javaslathoz mellékelhető minden olyan dokumentum, adat vagy mértékadónak tekinthető vélemény és ajánlás, amely az elbírálást segíti, illetve amelyet a javaslattevő lényegesnek tart.

  Minden olyan személyről, illetve csoportról, akiket a díjra jelölt a bizottság, a díjbizottság titkára, a díj adományozásához, illetve a jutalomösszeg kifizetéséhez szükséges személyi adatok beszerzése érdekében, a javaslattevőnek e-mail útján a kitöltendő formanyomtatványokat megküldi. A kitöltött adatlapokat és nyilatkozatokat a pályázat mellékleteként, határidőn belül, illetve címre kell eljuttatni.

  A 2012. évi Kós Károly-díjakra a javaslatok benyújtásának, illetve postai feladásának határideje november 2. péntek, 14.00 óra.

  A javaslatok postán beküldhetők a következő címre:

  Országos Főépítészi Iroda
  Belügyminisztérium
  Pf.: 314
  Budapest
  1903

  A személyes benyújtás helye:

  Országos Főépítészi Iroda, Titkárság
  Belügyminisztérium
  József Attila u. 2-4.
  Budapest
  1051

  Budapest, 2012. október 3.

  Országos Főépítészi Iroda

  adatlap_maganszemely_Kos_Karoly_dij

  adatlap_szervezet_Kos_Karoly_dij

  (forrás: BÉK-Hírlevél)