• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Köztér megújítási Nívódíj 2010. pályázat

  P Á L Y Á Z A T I   H I R D E T M É N Y 

  A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület meghirdeti a Köztér megújítási Nívódíj 2010. pályázatot.

  A Nívódíjat az arra érdemesnek talált megújult közterek nyilvános pályázat ke­re­té­ben nyerhetik el.

  1. A pályázat célja

  – az értékőrző fejlesztési kultúra érvényesülésének, és az új értékek teremtésének a hagyományos értékek megőrzésével történő elősegítése

  – a kulturális örökség megőrzése, a lehetőségek kihasználásával a települések történetiségének megőrzésével és az új környezetbe való hiteles integrálásával,

  – a település hiteles helyi karakterének megőrzése és megmutatása a megújuló közterületen,

  – a városképformáló jelentős közterületek történeti szerkezeti rendjével és rangjával arányos megújításának elismerése és megismertetése,

  – az igényesen megtervezett és megépített, illetve magas színvonalon, értéknövelő módon rehabilitált, revitalizált terek, parkok, sétálóutcák és térfalaik megismerése, megismertetése, és

  – az értékörző köztérfelújításban résztvevő partnerek jó együttműködésének ösztönzése

  – figyelemfelhívás a jó példa erejével

  2. A pályázatra benevezhetők

  Az adott város arculatát befolyásoló, 2000. évtől kezdődően megvalósult, új, illetve értéknövelő módon rehabilitált központi, vagy alközponti jelentőségű közterek, közparkok, sétálóutcák, üzletutcák. A pályázaton külön kategóriában kerülnek elbírálásra és díjazásra a tízezer lakosnál kisebb, a tízezer és ötvenezer közötti, valamint az ötvenezer lakosnál nagyobb lélekszámú települések.

  3. A pályázaton való részvétel feltételei

  Pályázatot nyújthat be minden olyan személy, aki a köztér megvalósításában felelős tervezőként, generálkivitelezőként vagy projektgazdaként közreműködött. A közterület megújításában közreműködők együttesen jelentkezhetnek, egy közterület csak egy pályázatként vehet részt a pályázaton. A pályázónak mellékelnie kell a tulajdonos, illetve képviselőjének írásos bele­egye­zé­sét. Ha a tulajdonos nyújtja be a pályázatot, akkor a tervező írásos beleegyezését kell mellékelnie. A kivitelezőnek a (generál) tervező és a tulajdonos írásos beleegyezését egyaránt mellé­kel­nie kell. A pályázatra csak olyan közterülettel lehet jelentkezni, amely rendelkezik a szükséges tervekkel, engedélyekkel és megvalósítása ezeknek megfelelően megtörtént, befejeződött, és használatba vették.

  Nem vehet részt a pályázaton olyan közterület, ahol szerzői jogi, vagy etikai vita áll fönn!

  A pályázat benyújtói a jelentkezési lapon található nyilatkozatban vállalják a nyilvánosságot.

  A pályázóknak esetenként biztosítaniuk kell a Bírálóbizottság számára az érintett területek és környezetük, továbbá szükség esetén a határoló területek, épületek megtekintését. A látogatás időpontjáról 3 munkanappal korábban a Bírálóbizottság írásbeli értesítést küld faxon.

  4. A pályázati kiírás és a jelentkezési lap beszerezhető

  2010. január 4-től a MUT Titkárságán (Budapest, IX. Liliom u. 48.), 9.00-15.00 óra között, vagy letölthető a www.mut.hu és a www.icomos.hu honlapról is.

  További felvilágosítást ad a Magyar Urbanisztikai Társaság titkárságán Fally Veronika a 06 1 215-5794, vagy az ICOMOS titkárságán Pakulár Ibolya a 06 1 212-7615 telefonszámon.

  5. A pályázat beadása

  A pályázatot bruttó 100.000,- (Százezer) Forint nevezési díjnak a pályázatot lebonyolító Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft. 11709002-20603557 számú OTP bankszámlájára átutalással történő megfizetését követően személyesen lehet beadni 2010. január 25-től 2010. április 1-ig munkanapokon 9.00 és 15.00 óra között a MUT Titkárságán (Budapest, IX. Liliom u. 48.). A Bíráló Bizottság a határidő után érkezett vagy hiányosan benyújtott pályaműveket bírálat nélkül kizárja a pályázatból.

  6. Pályázati díj

  A résztvevőknek a Bírálóbizottság kategóriánként egy „Köztérmegújítási Nívódíj 2009″ címet adományozhat, illetve kategóriánként legfeljebb három dicséretet is adhat. Megfelelő színvonalú pályamű hiányában a Bírálóbizottság nem ad ki díjat. A „Köztérmegújítási Nívódíj 2009” cím egyedi érmet és a díj elnyerését tanúsító oklevelet, a dicséretben részesülők oklevelet kapnak.

  A díjazottak vállalják, hogy személyesen képviseltetik magukat a díjról szóló legfeljebb három sajtónyilvános eseményen, és a díj nagyított másolatát saját költségükre elhelyezik a díjazott közterületen.

  Az eredményhirdetés legkésőbb 2010. május 30-ig, a díj átadása ünnepélyes keretek között történik.

  7. A Bírálóbizottság összetétele

  A Bírálóbizottság tagjait az alábbi szervezetek delegálják:

  Magyar Urbanisztikai Társaság– 3 fő (ebből 1 fő a szervezet elnöke)
  ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület – 3 fő (ebből 1 fő a szervezet elnöke)
  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium – 1 fő
  Oktatási és Kulturális Minisztérium – 1 fő
  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – 1 fő

  8. A pályázatra benyújtandó munkarészek

  A jelentkezési lap a pályázók nem titkos adataival és a jelen “Pályázati Hirdetmény” 3. pontjában megfogalmazott közreműködők nyilatkozataival,

  két darab, 100×70 cm-es habkartonra kasírozott tabló, amely tartalmazza:
  – a tér történetének összefoglaló bemutatása (rövid szöveg, képek, ábrák)
  – 1:1000 méretarányban a terület helyszínrajzát, városszerkezeti kapcsolódási pontjait
  – a közterület terveit M = 1:500, vagy 1: 200 méretarányban
  – részletrajzokat, fotókat, ismertető szövegeket, és a köztér és térfalak élővé tétele érdekében tett lépések ismertetésével a szemléltetéshez és megértéshez szükséges módon, úgy, hogy azok kiállíthatók legyenek.

  a rendelkezésre álló jogerős, szükséges, engedélyek másolatát.

  Ezen felül a dokumentációhoz csatolni kell egy CD-t , mely a beadott anyagok digitális változatát tartalmazza.

  A pályázati dokumentációt az azonosíthatóság érdekében zárt csomagolásban kell benyújtani, de a pályázat nem titkos. A csomagoláson belül kell elhelyezni a jelen kiíráshoz csatolt „Jelentkezési Lapot” és a „Nyilatkozatot”.

  9. A pályaművek bemutatása

  A pályaművek a napi és a szaksajtó érdeklődésétől függően kiállítás és sajtótájékoztató keretein belül bemutatásra kerülnek. A díjazásban és jutalomban nem részesült tervek az eredményhirdetéstől számított 90 napon belül a benyújtás helyén átvehetők.