• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • MOME Campus – tervpályázat

  Tervpályázat a MOME Campus – Kreatív Innovációs Tudáspark épületeinek megvalósítására

  mome_palyazat

  A Magyar Kormány 1438/2014 (VII.31) határozata alapján 2014. novemberében megkezdődött Magyarország legjelentősebb kreatívipari beruházása a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen. A MOME Campus – Kreatív Innovációs Tudáspark kialakítását célzó beruházás elsődleges célja, hogy az egyetemi campus meglévő értékeit maximálisan megvédve a 21. századhoz méltó környezetet és infrastrukturális alapot teremtsen az intézményben zajló szellemi munka számára.

  A tervpályázat ajánlatkérője, kiíró
  Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

  A tervpályázat lebonyolítója
  Benczúr & Partner Építész Kft.

  A tervpályázat tárgya
  Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs Tudáspark fejlesztése a meglevő épületek átépítésével és új épületek építésével.

  A tervpályázat célja
  Tervező(k) kiválasztása a Campus fejlesztéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítésére. A pályázat díjazottjaival közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra a tervezési szerződés megkötése érdekében. A Kiíró
  fenntartja magának a jogot, hogy a tervezési feladatot megossza.

  A pályázati eljárás formája
  Tervpályázat

  A tervpályázat jellege
  Nyílt, titkos

  A tervpályázat lebonyolítása
  A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) a 305/2011.(XII.23.) Korm. Rendelet a tervpályázati eljárások szabályairól, valamint a jelen tervpályázati dokumentáció, továbbá a tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.

  A tervpályázaton való részvétel feltételei
  A tervpályázaton az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany vehet részt – a továbbiakban Pályázó – aki/amely:
  – a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
  – azzal, hogy pályázatát benyújtotta, az tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
  – aki a pályázat tervezési feladatának elkészítésére vállalkozik, és ehhez a külön jogszabály szerinti jogosultsággal rendelkezik.
  – elfogadja, hogy a tervezési szakaszban a tervezési program egyes elemeit a Kiíró pontosíthatja.
  – valamint akivel szemben a Kbt. 24.§ (3) bekezdése és a 305/2011. Korm. rendelet 12.§(3) bekezdése és 13.§ szerinti összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn.

  A tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt.
  A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.

  A tervpályázatból való kizárás
  A Bíráló Bizottság a tervpályázatból
  – a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után postára adott pályaművet,
  – kizárja a titkosságot sértő pályaművet,
  – kizárja a jelen tervpályázati dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeket nem teljesítő pályaművet,
  – kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő pályaművet – feltéve hogy a formai hiba a pályamű bírálatát ellehetetleníti – valamint a hiányos pályaműveket,
  – kizárja azt a pályaművet, amelynek szerzőivel szemben a 305/2011. Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése és a 13. § értelmében kizáró ok áll fent (Pályázó köteles nyilatkozni, hogy ilyen kizáró ok nem áll fent).

  Amennyiben a pályázókkal, szerzőkkel, vagy munkatársakkal kapcsolatban a zárójelentés elfogadása, vagy a pályázó személyének megismerése után merül fel a 12. § (3) bekezdése és a 13. § szerinti kizáró ok, az érintett pályaművet a tervpályázatból utólag ki kell zárni. A kizárás a korábban megállapított rangsorolást és díjakat nem befolyásolja, a kizárt pályázó díja nem kerül kiadásra, az ajánlattételre felhívni javasolt pályázó kizárása esetén a bírálóbizottság a rangsorban következő pályázót ajánlhatja ajánlattételre felhívni a tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban.

  A tervpályázat lebonyolításának fontosabb dátumai
  Tervpályázat meghirdetése (a tervpályázati dokumentáció digitálisan elérhető): 2015. október 7.
  Helyszíni bejárás időpontja: 2015. október 14. 10.00
  Kérdések határideje: 2015. október 19. 18.00
  Kérdésekre adott válaszok határideje: 2015. október 26. 18.00
  Dokumentáció beszerzésének határideje: 2015. december 16. 23.59
  Pályaművek postára adásának határideje: 2015. december 16. 23.59
  Pályaművek beérkezésének határideje: 2015. december 21. 12.00
  Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2016. január 29. 16.00
  Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: 2016. február 25.

  További információ, regisztráció: tervpalyazat.mome.hu