• ремонты от компании StroySila
  • укладка тротуарной плитки
  • Nyitott diplomavédés

    BME, 2013. június 25-26.

    A BME Építészkarán kb. 200-an végeznek évente. Ez az ország legnagyobb építészeket képző intézménye, a szakmai nyilvánosság azonban alig tud a diplomázók tanulmányait záró minőségi munkáról. A Sorbonne falai közt diplomázók sajátos szcénáját láttatni francia filmhagyomány. A nálunk ritka nyitott védés Dr. Becker Gábor dékán meghívására – egyelőre a szaksajtó és az építészet intézményeinek képviselőit bevonva – most indult meg az Építészkaron. Két napon – Finta József és Bán Ferenc elnöklete alatt – különféle tanszékek 6-6 diplomázója közönség előtt, a kar reprezentatív termében védhette meg tervét. A terem célszerű felszereltsége gyors átállásokat tett lehetővé. Kevésbé volt egyértelmű a hallgatói prezentációs készség, bár volt igen összetett témában a bizottság kérdéseire következetesen és egyszerre diplomatikusan válaszoló diplomázó (pl. Margit híd kerékpárállomás). De volt olyan is, aki igen elfogódottan, alig hallhatóan válaszolt, miközben végül olyan összkép alakulhat ki, hogy az aspiráns igen tájékozott a vitatott terepen (pl. Szolnoki cserkészotthon). A mai korban nálunk is nélkülözhetetlen tantárgynak kellene lennie a „prezentációnak”. Imponáló minőségű volt viszont a rajzi anyag, és különösen a makettek. Az avatott opponenciákkal együtt a látott diplomatervek többsége demonstrálta az oktatás életszerű karakterét.

    Sz. Gy.