• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Pályázat Makovecz Imre emlékére

  Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány köztéri emlékhelyet kíván kialakítani Makón, a Hagymatikum Fürdő épületének közvetlen környezetében, a tervező építész géniusz, Makovecz Imre tiszteletére. A Közalapítvány a műalkotás, emlékhely megtervezésére és kivitelezésére nyílt, országos pályázatot ír ki hivatásos alkotóművészek részére.

  A műalkotás, emlékhely a Makovecz Imre által tervezett Hagymatikum Fürdő közelében, a Török Péter Ybl díjas tájépítész tervei alapján megvalósult Makovecz téren belül, a pályázó által választott helyen kerül kialakításra.

  A műalkotás, emlékhely avatására 2014 augusztusában kerül sor, a város augusztus 20-ai ünnepségsorozatának keretében.

  Makovecz tér Makón. Fotó: Szabó Imre

  Makovecz tér Makón. Fotó: Szabó Imre

  1. A pályázat kiírója: Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány

  2. A pályázat lebonyolítója: Makói Polgármesteri Hivatal

  3. A pályázat célja és tárgya:

  A Megrendelő olyan kompozíciót látna szívesen, amely autentikus módon jeleníti meg Makovecz Imre szakmai és emberi nagyságát. Különös tekintettel építőművészetét meghatározó szellemi iránytűire, jelesül azokra a jelképekre, szimbólumokra („kettős spirál”, „életfa”) fókuszálva, amelyek átszövik az egész életművét. Alkotói oeuvre-jének meghatározója a magyar lélek szellemisége, mint ősforrás, és az ebből táplálkozó, a magyar népi építészet és az egyetemes építészet közötti kapcsolat egységének megteremtése. A folytonos útkeresés, föld és ég között.

  4. A kiíró elvárásai a műalkotás, emlékhely anyaga, mérete vonatkozásában:

  Az alkotásnak illeszkednie kell az épített és természeti környezethez, méltónak kell lennie Makovecz Imre szellemiségéhez, értékrendjéhez.
  A kompozíció időtálló, külső mechanikai hatásoknak is jól ellenálló, tartós anyagból, magas nívójú művészi kivitelben kell, hogy megvalósuljon.
  A kiírónak nincs a kompozíció stílusbeli megfogalmazásával kapcsolatos elvárása, részéről a realisztikus vagy nonfiguratív alkotás egyaránt elfogadható. A kompozíció részeként szimbolikus tartalmat kifejező installációs elem/ek is megjelenhetnek. A kiíró a benyújtott pályaművek tekintetében nem kötelezően figurális alkotásokat vár.
  Figyelembe kell venni a kompozíció megalkotásakor a tervezett helyszín léptékét, a környezet szín- és fényviszonyait.

  3. A terv pályázat jellege:

  Nyilvános, országos képzőművészeti pályázat
  A pályázat nyelve: Magyar

  4. Díjazása

  A pályázat kiírója 3 díjat ad ki, melyre a pályázatokat elbíráló szakértői bizottság tesz javaslatot:

  I.díj bruttó 1.500 000.-Ft, továbbá a műalkotás elkészítésének joga
  II.díj bruttó 1.000 000.-Ft
  III.díj bruttó 500.000.-Ft
  5. A jelentkezés feltételei:

  Pályázat benyújtására jogosult minden hivatásos alkotóművész. Pályázni csak újonnan elkészített saját művészeti alkotással lehet. A pályázó több egyenértékűen kidolgozott pályaművel is pályázhat.
  A pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a pályamunka a saját szerzői műve, továbbá vállalja a felelősséget, hogy az általa benyújtott pályamű nem sérti más szerzői, felhasználói, illetve személyiségi jogát és a pályamunka közzététele semmilyen jogszabályba nem ütközik.
  A pályázó vállalja, hogy amennyiben a pályázatot megnyeri abban az esetben a műalkotás, emlékhely szakszerű kivitelezését, kihelyezését határidőre elkészíti. Az alkotás megvalósítása magában foglalja a mű elkészítéséhez szükséges anyag-, és munkadíjat, a szállítás, az alapozás és a felállítás költségeit, továbbá a fizetendő ÁFÁ-t. A mű létrehozásához rendelkezésre álló összeg br. 25 M Ft.
  Csak az a pályázat számít érvényesnek, amely a meghirdetett határidőn belül beérkezik.
  A kiíró a formai hiányosságok pótlására egyszeri alkalommal lehetőséget biztosít. Azon pályázó, aki a hiánypótlási felszólításnak a megadott határidőig nem tesz eleget, a pályázati eljárásból kizárásra kerül.
  A pályázó a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadja.

  7. A pályázat menete

  2013. július 19. – pályázat tervezett meghirdetésének időpontja
  2013. augusztus 29. – helyszíni konzultáció időpontja
  2013. október 30. – pályaművek beadásának határideje
  2013. november 11. – beérkezett pályművek formai vizsgálata, hiánypótlás teljesítésének határideje
  2013. november 13. – beérkezett pályáművek szakértői zsűrijének tervezett időpontja
  2013. november 20. – Makovecz emlékbizottság ülésének időpontja, bírálati döntések meghozatala, ünnepélyes eredményhirdetés
  2014. augusztus 4. – a mű elkészítésének végső határideje
  2014. augusztus – szoboravatás (augusztus 20-ai rendezvénysorozat keretében) időpontja
  8. A pályázat eredményének kihírdetése:

  A pályázatról a MANK Képző és Iparművészeti Lektorátusa által összehívott szakértői zsűri javaslata alapján a 13 fős Makovecz emlékbizottság dönt.

  Az emlékbizottság tagjai:

  Dr. Buzás Péter – Makó város polgármestere – az emlékbizottság elnöke
  Palotai Péter – Makó Fejlődéséért Közalapítvány elnöke
  Szabó Marianne – Munkácsy-díjas iparművész, textilművész, Makovecz Imre özvegye
  Makovecz Benjamin – Makona Iroda ügyvezető igazgatója, Makovecz Imre fia
  Dr.Kiss-Rigó László – szeged-csanádi megyés püspök, a műalkotás támogatója
  Pollok László – BONEX Építőipari Kft. ügyvezetője, a műalkotás támogatója
  Prokai Gábor – művészettörténész
  Csernyus Lőrinc – Ybl- díjas építész
  Dr. Tóth Attila – művészeti író
  Fritz Mihály – szobrászművész
  Török Péter – Ybl- díjas tájépítész, a Makovecz tér tervezője
  Karsai Ildikó – grafikusművész
  Dr. Tóth Ferenc – nyugalmazott múzeumigazgató
  Az emlékbizottság többségi szavazással hozza meg döntését, munkája nem nyilvános. Az emlékbizottság döntése végleges.

  A pályamunkákat a MANK Képző- és Iparművészeti Lektorátus szakértői bizottsága értékeli. A Lektorátus által felkért személyek alkotta zsűri a megvalósítás során további két alkalommal (1:1 modell bírálata, kész mű zsűrije) végez zsűrizést.

  A mű megvalósítására csak a pályázat pozitív elbírálását és az elkészítésére és kivitelezésére vonatkozó szerződés megkötését követően kerülhet sor. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és nem ad ki megbízást a megvalósításra.

  A pályázattal kapcsolatos további információk:

  Horváth Bernadett műszaki osztályvezető
  Telefonszám: 62/511-815
  e-mail: horvath.bernadett@mako.hu
  Telefax: 62/511-801

  A pályázat beadásának helye:
  József Attila Könyvtár és Múzeum
  6900, Makó Megyeház u. 4.-múzeumépület,
  Telefon: 20/952-9880
  62/213-540