• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Párhuzamos vidékek IV.

  A BME Középülettervezési Tanszék, Lakóépülettervezési Tanszék, Ipari Épülettervezési Tanszék, Urbanisztika Tanszék közös kiállítása

  FUGA, 2013. február 7. 18.00

  A kiállítást megnyitja:

  Balázs Mihály DLA tanszékvezető (Középülettervezési Tanszék)
  Perényi Tamás DLA tanszékvezető (Lakóépülettervezési Tanszék)
  Nagy Iván (Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék)
  Benkő Melinda PhD tanszékvezető (Urbanisztika Tanszék)

  Paskó Norbert, Középülettervezési Tanszék

  A kiállítás Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar a IV. éves, tervezési szakirányra felvett hallgatóinak első féléves munkájáról ad számot (2012. őszi féléve), amelyet a kiállító 4 tervezési tanszéken készítettek (Középülettervezési Tanszék, Lakóépülettervezési Tanszék, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék, Urbanisztika Tanszék).

  A kiállítás címében szereplő szám tehát ezt jelenti, de arra is utal, hogy idén negyedik alkalommal rendezünk ilyen témájú kiállítást a FUGA-ban.

  Vidéki kistelepülések élő, valóságos problémáival foglalkozott összesen mintegy 120 hallgató tanáraik, konzulenseik közreműködésével, – innen a címbeli „vidékek” szó. A vidékek azért “párhuzamosak”, mert bár tanszékenként különböznek a helyszínek, de a tematika hasonló: a település, települési egység egészének a vizsgálatától elindulva a beépítési terveken keresztül jutni el a konkrét épületek megfogalmazásáig. A hangsúly a komplex gondolkozás folyamatán van, a cél a tervezés társadalmi dimenzióinak a megtapasztalása, ami az építésznek a konkrét közösség iránt érzett felelősségén alapul.

  Középülettervezési Tanszék – Budakeszi

  A Középülettervezési Tanszék hallgatói Budakeszi konkrét és hagyományos építészeti világát, beépítését, az ott lakók életmódját vizsgálták, összehasonlítva a mai igényekkel és életformával. Az építészeti vizsgálatok a faluból hirtelen kisvárossá válás folyamatára és az ebből eredő feszültségekre irányultak. A tervezési helyszín a kisvárosnak a történelem folyamán kialakult hagyományos beépítése volt; a konkrét tervezési feladatok a központra és a kapcsolódó szomszédos területekre vonatkoztak

  Tantárgyfelelős: Sugár Péter

  A TT3 tárgy konzulensei Balázs Mihály, Karácsony Tamás, Vannay Miklós, Kemes Balázs, Havadi Erik és Sugár Péter voltak.

  A TT2 tárgyat Klobusovszki Péter, Szabó Levente, Szentirmai Tamás vezette, a DLA-s konzulensek Bartha András, Kovács Zsófia és Hakkel Márton voltak.

  Lakóépülettervezési Tanszék – Balatonfüred

  Balatonfüreden a település nyugati részén elkezdődött fejlesztések átfogó, rendezett képének biztosításával a Fürdő utca északi, az Ófalu felé eső részén, az utca két oldalának új beépítésével a kisvárosi településközpont kapuját lehet létrehozni.

  Az Ófaluba a település nyugati szélén érkezve a jelenleg beépítetlen területek építészeti, városépítészeti tartalékokkal rendelkeznek. A Fürdő utca jobb oldala a patakpart közelségével, a kialakítható nagyobb közösségi zöldterületekkel laposabb, sík terület. A baloldal a Fürdő utcától enyhén emelkedő rész. A lejtő hangsúlyos épületegyüttes elhelyezésére ad lehetőséget, mely körül a környező családi házas léptékhez igazodó lakóépületek jelenthetik az átmenetet.

  A közösen kialakított városépítészeti koncepcióban meghatározott telkek közül minden hallgató választott egyet, majd a közösen alkotott szabályozási paraméterek betartásával megkezdte egyéni munkáját a saját lakóépület megtervezésével.

  Tantárgyfelelős, műteremvezető: Varga Tamás DLA

  Konzulensek: André Zoltán, Kovács Márton, Kápolnás Gergely, Brósz Csaba, László Tamás

  Ipartanszék – Tata

  A TT3 tárgy keretében tanszékünkön Zebegény, Szentendre és Budapest után 2012-ben Tata következett. A helyszínek kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy a hallgatók minél többféle városszerkezeti, beépítési és a szó lehető legteljesebb értelemében vett építészeti problémával ismerkedhessenek meg és közben egymás munkájára is figyelve az egész városról képet kapjanak.

  Tantárgyfelelős: Nagy Iván

  Konzulensek: Bartók István, Békés Ádám, Dobai János, Nagy Iván, Szécsi Zoltán, Vasáros Zsolt és Wéber József voltak.

  Urbanisztika Tanszék – Zsámbék

  A BME Urbanisztika Tanszéke kiemelt feladatának tartja az urbanisztikai és építészeti gondolkodás kapcsolatának elméleti és gyakorlati oktatását.

  Zsámbék települési szintű és építészeti problémáival foglakozó Tanszéki terv 3. tervezési tantárgyban a tanszék tapasztalatainak továbbfejlesztésével alakítottunk ki egy olyan építészeti tervezést oktató tárgyat, melyben a környezettel, településszerkezettel, településképpel való ismerkedés során szerzett tapasztalatok jelentik a javasolt beavatkozások kiindulópontját.

  A tervezési feladat során Zsámbék település teljes területének vizsgálata után, a léptékek folyamatos szűkítése és az egyes építészeti problémák hangsúlyozása után jutottunk el az épület és közvetlen környezetének léptékéig. A hallgatók 4-5 fős csoportokban dolgoztak együtt a vizsgálatok és a koncepcióalkotás szakaszában, míg az egyes épületek tervei önálló munkával készültek.

  Oktatók: Pálfy Sándor DLA egyetemi tanár; Sándor Gergely meghívott oktató; Tótpál Judit DLA egyetemi adjunktus; Szabó Árpád DLA egyetemi docens, tárgyfelelős, valamint Dr. Meggyesi Tamás professor emeritus