• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Szikszó – Hell Élménypark ötletpályázat

  1.3. A tervpályázat célja

  A pályázat célja Szikszó 051/1 hrsz-ú területen megvalósítandó HELL ÉLMÉNYPARK és a hozzá kapcsolódó külső funkciók megvalósításának koncepcionális megtervezése. A tervezendő tömegek: 40 szobás ****-os hotelépület; 150 fős olasz étterem; . A tömegekhez kapcsolódó külső funkciók: CIK-FIA „C” kategóriás, 800 fm hosszúságú külső gokartpálya; maximum 15 000m2 szabadidőpark (játszótér, adventure golfpálya, műfüves futsalpálya, élménymedence és a hozzájuk kapcsolódó esetleges tárolók).

  szikszo

  1.4. A tervpályázat jellege Ötletpályázat.
  1.5. A tervpályázat formája Titkos.
  1.6. A tervpályázaton való részvétel feltételei

  A pályázaton magyar állampolgárságú építészmérnök/ tájépítész végzettséggel rendelkezők ill. főiskolai/egyetemi hallgatók vehetnek részt.

  A tervpályázat hallgatói résztvevői az alábbi felsőfokú oktatási intézmények hallgatója lehet:

  Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar
  1111 Budapest, Gellért rakpart 3.
  Debreceni Egyetem, Műszaki Főiskolai Kar, Építészmérnöki Szak 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
  Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Építész Tanszék 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
  Nyugat-Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Építéstani Tanszék 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
  Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar, Építész Szakmai Intézet, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
  Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar 1146 Budapest, Thököly út 74.
  Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, Építészmérnöki Szak 9025 Győr, Egyetem tér 1.

  A tervezők ill. hallgatók (az egyetemek között) szabadon társulhatnak. Egy tervező ill. hallgató csak egy pályamű elkészítésében vehet részt.

  1.7. A tervpályázatból való kizárás

  A zsűri a tervpályázatból a tervcsomag megtekintése nélkül kizárja a beadási határidő után érkezett pályázatot, és kizárja a titkosságot sértő pályázatot. Kizárhatja a pályázati kiírásban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő pályamunkát, illetve a formai követelményeket nem teljesítő, vagy hiányos pályaműveket.

  1.8. A tervpályázat ütemezése

  A tervpályázat meghirdetése: 2013. szeptember 27. péntek
  Helyszíni szemle: bejárást a kiírók nem szerveznek, a területet egyéni megtekintéssel lehet megismerni

  Kérdések beküldésének határideje: 2013. október 7. hétfő. a kérdéseket a palyazat@hellenergy.hu címen lehet feltenni

  Kérdésekre adott válaszok határideje: 2013. október 8. kedd

  Pályaművek (a boríték) feladásának határideje: 2013.október 14. hétfő 24:00 óra

  Pályázat eredményének kihirdetése: 2013. október 25. péntek 14:00 óra

  1.9. A tervpályázati dokumentáció és mellékleteinek beszerzésének módja

  Elektronikusan a www.hellenergy.hu és www.hellring.com honlapról letölthető.

  1.10. A pályaművek benyújtása

  A pályaműveket kizárólag digitálisan, lehet és kell benyújtani, melyet postai úton a megadott címre, a feladat leadási határidejéig be kell nyújtani. A DVD-re a pályázók által választott jeligét tartós filctollal, olvashatóan rá kell írni. Külön a pályázók adatait tartalmazó borítékot ugyancsak postai úton külön kell beküldeni jeligével ellátva. A beküldési határidő megegyezik az pályázat beküldés határidejével.

  A pályaművek beadásának menete a következő:

  a.) A pályaműveket és külön a pályázók adatait és jeligével ellátott, nyilatkozatokat (szerzőnként) és adatlapot tartalmazó borítékot 2013. október 17. 24:00 óráig kell elküldeni elektronikusan a palyazat@hellenergy.hu, levélben Hell Energy Magyarország Kft. 1075 Budapest, Károly krt. 1. címre – a formai előírásokat betartó – PDF formátumban.

  A terveket titkosságot biztosító óriásfájllal, fájlküldő szolgáltatással is el kell küldeni úgy, hogy ott a feladó e-mailjének a palyazat@hellenergy.hu címet kell megjelölni.

  b.) A pályázók adatait tartalmazó borítékokat a tervek elbírálása után, a zsűri bontja ki. 1.12. Formai előírások Minden pályázónak min. 3, max. 4 db A2-es méretű tervlapot kell beadnia digitálisan, 300 dpi felbontású pdf. formátumban elmentve, kiegészítve 1-5 oldalas műleírással pdf. formátumban. Az összes fájlméret nem haladhatja meg a 60 MB-ot.

  Beadandó tervek:
  – Koncepcionális helyszínrajz (M=1:500), a tervezett épületek, tömegek elrendezésével, a hozzájuk kapcsolódó külső funkciók feltüntetésével, megközelítés (utak) jelölésével ellátva.
  – Koncepcionális alaprajzok (M=1:500) a helyszínrajzba vagy helyszínrajzi részletbe illesztve, a környezet tervezett kialakításával, a kapcsolatok esetleges megjelenítésével, anyaghasználatok jelölésével.
  – A javaslat megértéséhez szükséges metszetekkel, részletrajzokkal, a megértéshez szükséges méretarányban.
  – A javaslat megértéséhez fontos és szükséges látványtervek és egyéb magyarázó ábrák.

  Műszaki leírás: – Mutassa be a kialakítás koncepcióját, annak legfontosabb elemeit, illetve minden olyan megoldást, ami a tervekről nem olvasható le, de a koncepció részét képezi.

  1.13. A zsűri összetétele

  A tervpályázati zsűri tagjai: Barabás Ernő, HELL ENERGY MAGYARORSZÁG Kft. Szabó Tamás, HELL RING Kft. Pető György, PEKA BAU 2000 Kft.

  1.14. A zsűri munkája

  1.14.1. A zsűri munkája nem nyilvános.

  1.14.2. A zsűri döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

  1.15. A pályaművek díjazása

  1.15.1. A pályaművek díjazására összesen 1 000 000 Ft áll rendelkezésre. 1.15.2. A zsűri a pályaművek közül az első három kiválasztott pályaművet részesíti díjazásban.
  1.15.3. Az I. díj összege: 500 000 Ft, a II. díj összege: 300 000 Ft, a III. díj összege: 200 000 Ft.

  1.15.4. A kifizetés menete: a pályázati díjakat a díjazott művek szerzőinek a kiíró – hiánytalanul kitöltött adatlap (letölthető a megadott webcímről) és nyilatkozat (letölthető a megadott webcímről) esetén – legkésőbb a végeredmény kihirdetését követő 15 napon belül átutalja.

  1.15.6. A zsűri megfelelő színvonalú pályamű beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja.

  1.15.7. A zsűri eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság, vagy az építészeti minőség szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

  1.16. A tervpályázat eredményhirdetése és nyilvános ismertetése 1.16.1. A zsűri döntése alapján a Kiírók 2013. október 27. 14:00-kor a www.hellenergy.hu ill. www.hellring.com elérhető honlapon kihirdetik a pályázat eredményét. A pályázati díjakat a díjazott művek szerzőinek legkésőbb a végeredmény kihirdetését követő 15 napon belül átutalja.

  1.16.2. A pályázat eredményhirdetése nyilvános.

  1.16.3. A pályamű azonosítása A tervlapokon és a beküldött DVD lemezen, ill. az elektronikus beküldés során (a megjegyzés rovatban, e-mail cím nélkül) azok beazonosítására, kizárólag egy általuk tetszőlegesen választott jeligét kell feltüntetni. A tervlapokon, ill. a pályázók adatait tartalmazó külön lezárt borítékon csak az jelige szerepelhet. A jeligét minden csapat önmaga választja.

  1.17. A pályaművek és a tervpályázati eredmények felhasználása

  A díjazásban részesült pályamunkák a Kiírók tulajdonába kerülnek, akik a pályamunkákat egy későbbi esetleges megvalósulást előkészítő tervezési program véglegesítésére, illetve szakmai- és reklámcélra bármely módon és bármely reklámhordozón (beleértve írott és elektronikus médiát, internetet, BTL-t), időre-, mértékre-, földrajzi területre nézve korlátozás nélkül, további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatják, azokat többszörözhetik, terjeszthetik, nyilvánosságra hozhatják.

  A Kiírók a díjazásban részesült pályamunkák korlátozás nélküli átdolgozási jogával élhetnek.

  2. A tervezési program

  2.1. A tervezési feladat

  A pályázat célja Szikszó 051/1 hrsz-ú területen megvalósítandó HELL ÉLMÉNYPARK és a hozzá kapcsolódó külső funkciók megvalósításának koncepcionális megtervezése.

  A tervezendő tömegek: 40 szobás ****-os hotelépület; 150 fős olasz étterem; zárt gokartcsarnok. A tömegekhez kapcsolódó külső funkciók: CIK-FIA „C” kategóriás, ; maximum 15 000m2 szabadidőpark (játszótér, adventure golfpálya, műfüves futsalpálya, élménymedence és a hozzájuk kapcsolódó esetleges tárolók).

  2.2. A tervezési terület lehatárolása

  A tervezési terület határa a kiadott helyszínrajzon feltüntetett 5 hektárnyi területen belül teljesen szabadon mozoghat.

  2.3. A tervezési terület tulajdonviszonyai

  A tervezési terület a Kiíró tulajdonában áll.

  2.4. A tervpályázat értékelési szempontjai

  – A terület adottságaira és az azt leendő felhasználók igényeire épülő tervjavaslat, – Innovatív funkcionális megoldások tervezése, – Modern, jövőbe mutató megjelenés – A közúti gépjármű-, gyalogosforgalom összehangolása, biztonságos kialakítása, – Ésszerű megvalósíthatóság.