• ремонты от компании StroySila
  • укладка тротуарной плитки
  • Új szociális építészet felé

    Cité de l’Architecture & du Patrimoine, Párizs, 2009. június 17 – 2010. július 1.

    A párizsi Építészeti Múzeum 1850-2001 közötti építészetet bemutató egysége (6000m2) magában foglal egy 300m2-es időszakos kiállítóteret, amely a legizgalmasabb kortárs problémák megjelenítésére tartanak fenn. A tér az életmód, a modern fejlődés, valamint a modern világról való gondolkodás mélyreható feltárását teszi lehetővé. A térrész témája minden évben megújul.
    Látva és érzékelve a szociális lakásépítés iránti elementáris igényeket, a kiállítás olyan kérdésekre keresi a választ, hogy mit képes kínálni az építészet? Milyen minőségi és innovatív választ tud adni erre az eredendően mennyiségi szükségletre? Milyen szerepet játszik mindez az utóbbi évek építészeti kísérleteiben? A kiállítás feltárja az új típusú életmódot és társadalmi fejlődést, szembeállítva a mai városok kulcskérdéseivel, és ha hozzáadjuk a fenntartható fejlődés, az életminőség, a társadalmi igazságosság kérdéskörét, a lakhatás – most még inkább mint valaha, – egy rendkívül aktuális téma.
    A válogatásban 16 – az utóbbi öt évben Franciaországban működő – alkotó elképzelése kerülnek kiállításra különböző médiumok, képek, egyéb vizuális megjelenítési formák, szövegek, modellek és filmek segítségével. Ezzel párhuzamosan mintegy száz más projekt is szerepel a kiállításon, amely a szociális lakások újraélesztését mutatja be Franciaországban és más területeken.