• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Ybl Miklós-díj felhívás 2010

  A Belügyminisztérium hirdetménye
  a 2011. évi Ybl Miklós-díjak adományozásáról

  A 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelettel szabályozott Ybl Miklós-díj a hazai épített környezet alakításában tartósan kimagasló gyakorlati és/vagy elméleti építészeti alkotó munkásság, életmű elismerésére szolgál, és csak egyéni teljesítmény alapján adományozható. Évente legfeljebb öt díj adományozható. Egy díj nem osztható meg két vagy több személy között. Az Ybl Miklós-díjak átadása nemzeti ünnepünkhöz, március 15-éhez kapcsolódik. A díjat az Ybl Miklós Díj Előkészítő Bizottság javaslata, illetve dr. Szaló Péter területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár előterjesztése alapján dr. Pintér Sándor, a Magyar Köztársaság belügyminisztere adományozza.

  A 2011. évi Ybl Miklós-díjak elnyerése, illetve adományozása érdekében egyéni pályázatokat kell, vagy javaslatokat lehet benyújtani.

  Határidő: 2010. december 10. péntek, 14.00 óra

  A pályázatok (javaslatok) postán beküldhetők a Magyar Építőművészek Szövetsége Titkársága címére (1088 Budapest, VIII. Ötpacsirta u. 2.), vagy személyesen benyújthatók ugyanitt, munkanapokon 10.00 és 14.00 óra közt. (tel.: 318 2444)

  A pályázatnak (javaslatnak) tartalmaznia kell:

  – adatlapot, amely tartalmazza a pályázó, illetve javasolt személy nevét és elérhetőségét (lak- vagy értesítési cím, E-mail, telefonszámok), illetve javaslattevő(k) esetében ugyanezt,

  – a pályázó, illetve a javasolt személy építészi munkásságának ismertetését írott és képi formában, legalább A/4-es, de legfeljebb A/3-as formátumban, különös tekintettel a díj odaítélésének megalapozására alkalmas, kiemelkedő színvonalú alkotásokra, valamint társtervezők esetén, az ő neveik feltüntetésére ,

  – a kiemelkedő színvonalú alkotások képeit tartalmazó CD-t, és

  – a pályázó vagy javasolt személy nyilatkozatát arról, hogy eredménytelenség esetén beleegyezését adja-e (vagy nem adja) a munkásságát dokumentáló anyag kiállításon való bemutatásához.

  Fentieken kívül a pályázathoz (javaslathoz) benyújtható minden olyan további dokumentum, adat vagy mértékadónak tekinthető vélemény (ajánlás), amely az elbírálást segíti, illetve amelyet a pályázó, illetve a javaslattevő lényegesnek tart.

  A pályázatokat (javaslatokat) a jó kezelhetőség érdekében kötve vagy fűzve kell benyújtani.