• ремонты от компании StroySila
  • укладка тротуарной плитки
  • 20. századi művészeti törekvések a világ egységének érzékeltetésére

    Kapy Jenő

    Schmitt Jenő Henrik művészet vallása és az „Új Atlantisz felé” csoport

    Sáros László pályaműve a velencei kiállításon, 2000

    A Teozófiai Társaság müncheni, 1907 Pünkösd ünnepén megtartott kongresszusa a jelenlévők és a kortársak számára azért vált fontos eseménnyé, mert a kongresszus deklarált célja a tudomány, a vallás és a művészetek összekapcsolása volt. A résztvevők úgy gondolták, hogy a 20. századi Európa gondolkodására a tudomány és a vallás mellett a művészetek meghatározó befolyással lesznek, és ehhez kívántak impulzust adni. A tanulmány két művészeti csoportosulás hátterében megjelenő szellemiséget idéz fel, amelyek lehetőséget adtak arra, hogy széthulló világunkat újra valamiféle egységben érzékelhessük, gondolhassuk és élhessük meg.