• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • A Feltámadás

  Hidvégi Máté – Szalay Ákos

  Makovecz Imre terve a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend budapesti templomába

  A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend tagjai 2005 nyarán felkeresték Makovecz Imrét azzal a kéréssel, hogy készítsen egy alkotást a budapesti Hermina kápolna Szent Sír oldalkápolnájába. Cikkünk ennek a munkának a történetét és dokumentumait adja közre. Írásunkat Makovecz Imre emlékének ajánljuk.

  A Feltámadás. Makovecz Imre terv-grafikája a Szent Sír oldalkápolnába

  A Lovagrendről
  Az ősi eredetű, a pápák által újjászervezett és rendkívüli kiváltságokkal gazdagított Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend az Apostoli Szentszék oltalma alatt áll. A Rend XII. Pius pápa 1949. szeptember 14-i, valamint Boldog XXIII. János pápa 1962. december 8-i Apostoli levelei alapján egyházi jogi személy, és Boldog II. János Pál pápa 1996. február 1-jén kelt leirata alapján Vatikán-állami jogi személy.1 A Rend legfőbb elöljárója a mindenkori pápa, nagymestere a mindenkori bíborosi kollégium egyik tagja, nagyperjele a mindenkori jeruzsálemi latin pátriárka. Csordás Eörs apostoli  protonotárius kezdeményezésére Giuseppe Caprio bíboros-nagymester 1991. szeptember 14-én alapította újjá a  magyar főbiztosságot, melyet 1998. június 1-jén Carlo Furno bíboros-nagymester helytartósági rangra emelt. A magyar
  helytartóság tagjai között – jellemzően világiak mellett – egyházi személyek is vannak. Az alábbi főpapok tagjai a  magyar helytartóságnak: Erdő Péter és Paskai László bíborosok, néhai Keszthelyi Ferenc, Mayer Mihály, Spányi Antal  püspökök, Varga Lajos Miklós segédpüspök.2 A Rend magyarországi lelki székhelye – Erdő Péter esztergom-budapesti érsek 76-5/2004. számú határozata alapján – a budapesti Hermina Műemlék-kápolna. Itt tartja szentmiséit és  liturgikus összejöveteleit a Lovagrend.