• ремонты от компании StroySila
  • укладка тротуарной плитки
  • Hagyomány vagy közhely?

    Nagy Gergely Domonkos

    Hagyomány vagy közhely?
    Gondolatok az újpalotai templom liturgikus teréről

    Az elmúlt évben több írás is napvilágot látott a Kruppa Gábor tervei szerint nemrég felépült újpalotai templomról. Személyes benyomásokról, a ház környezethez való viszonyulásáról, építészeti részletképzésről és mintaadó előképekről olvashattunk e sorokban. A templom liturgikus terének elemzése még hiányzik, pedig ez kiemelt szempont, lévén a presbitérium az épület elsődleges funkciójának építészeti kerete. Az idén Ybl-díjjal kitüntetett tervező gondolatmenetét és döntéseinek motivációit nem ismerve, a tanulmány szerzője független szemlélőként közelít a nagy gondossággal elkészített házhoz, próbálja felfedni, mit mutat az magáról, „magyarázkodás nélkül”.