Hagyomány vagy közhely?

Nagy Gergely Domonkos

Hagyomány vagy közhely?
Gondolatok az újpalotai templom liturgikus teréről

Az elmúlt évben több írás is napvilágot látott a Kruppa Gábor tervei szerint nemrég felépült újpalotai templomról. Személyes benyomásokról, a ház környezethez való viszonyulásáról, építészeti részletképzésről és mintaadó előképekről olvashattunk e sorokban. A templom liturgikus terének elemzése még hiányzik, pedig ez kiemelt szempont, lévén a presbitérium az épület elsődleges funkciójának építészeti kerete. Az idén Ybl-díjjal kitüntetett tervező gondolatmenetét és döntéseinek motivációit nem ismerve, a tanulmány szerzője független szemlélőként közelít a nagy gondossággal elkészített házhoz, próbálja felfedni, mit mutat az magáról, „magyarázkodás nélkül”.