• ремонты от компании StroySila
  • укладка тротуарной плитки
  • Kortárs építészet Romániában a pandémia alatt

    Körkép a vidéki beavatkozásokról

    Szöveg: Rab Sarolta

    A romániai Zeppelin folyóirat 2021 nyarán Vidéken (La țară – In the Country) címmel jelentetett meg egy lapszámot, melyben egy összefoglaló bevezetőt követően, több megépült vidéki beavatkozáson keresztül tárgyalja a falvak építészeti eszközökkel történő társadalmi újraaktiválásának lehetőségét. Az előszóban felvázolt gondolatmenetet a szerzők arra az alapfeltevésre építik fel, hogy Romániában a kilencvenes évek óta csökken a faluból városba irányuló migráció, ezzel párhuzamosan viszont a fordított irányú mozgás növekszik. A jelenség okait az elmúlt tíz évben bekövetkezett társadalmi szemléletváltásban találják meg, melynek mozgatórugói a városból való menekülés, a természettel való kapcsolatteremtés, a stressztől való szabadulás vagy a helyi közösségek újraalkotása. Ezek aktualitását most, a pandémia is felerősíti. Így ha korábban az elvándorlásnak túlnyomóan családi vagy továbbtanulási okai is voltak, újabban változatosabbak lettek a szempontok.