• ремонты от компании StroySila
  • укладка тротуарной плитки
  • Lépésekben a közösségért

    A SEED módszer szerepe a közösségi építészet folyamatában

    Szöveg: Péteri Zsolt

    A közösségi építészeti projektek (public interest design) során az építész, mint aktivista együtt munkálkodik kisebb, hátrányos helyzetű közösségekkel épített környezetük, ezáltal az életszínvonaluk javításán. A közösségi tervezés módszertanának egyik megismerésre méltó példája a SEED (Social Economic Enviromental Design – Társadalmi Gazdasági Környezettervezés) módszer, amelyről a Lisa M. Abendroth és Bryan Bell szerkesztésében megjelent, 2016-os Public Interest Design Practice Guidebook számol be részletesebben. A három nagyobb gondolati egységre tagolódó esszégyűjtemény első része a közösségi építészetet, mint a szakmagyakorlás egyik területét vizsgálja, bemutatva azokat az elsősorban egyesült államokbeli civil mozgalmakat, folyamatokat, amelyek az új gyakorlat kialakulásához vezettek. A második rész esszéi a közösségi építészetre kidolgozott módszert (SEED) vezetik be, amelynek egy-egy elemét a gyakorlatból vett példákkal illusztrálják, a harmadik szakaszban pedig esettanulmányokat találunk a SEED módszer mentén megvalósult projektekről. A kiadvány egésze hasznos olvasmány lehet azoknak a tervezőknek, akik kisebb közösségek szolgálatába állítanák szakmai tudásukat, jelen tanulmány azonban elsősorban a SEED módszer ismertetésére fókuszál.