• ремонты от компании StroySila
  • укладка тротуарной плитки
  • Problémás térhelyzetek

    A kőbányai hajléktalanszállók környezetének téri minőségei
    Szöveg és fotók: Bene Bence

    A hajlék nélküli emberek integrációja elemi fontosságú. A hajléktalanellátás intézményeinek fő célja nemcsak egy minimális védőháló biztosítása, hanem a társadalmi, és ezáltal a munkaerőpiaci integráció is lenne. Ez egy hosszas, többlépcsős folyamat, melyben fontos szerepet játszik többek között a hajléktalanellátás intézményei közül a lakhatást biztosító intézmények, az éjjeli menedékhelyek és átmeneti szállók elhelyezkedése. Amint már több tanulmány rámutatott, a hajléktalan emberek közterekhez való viszonya egészen más, mint a társadalom többségének. Az utcák és terek, melyeket használnak, intenzívebb hatással vannak a fedél nélküliekre, mint a többségi társadalom tagjaira. Ezért bár a hajléktalanellátás leginkább szociálpolitikai kérdéskör, mégis van olyan aspektusa, melyet a városépítészeti eszköztárral lehet kutatni és bemutatni. A kutatás a Kőbányán működő hajléktalanszállókat vizsgálja városi adottságain és környezetének minőségén keresztül. Az összehasonlító elemzés az elmélet mellett terepmunkán (térképeken, fotókon) alapul, és célja, hogy rávilágítson a problémás térhelyzetekre, amelyek a város talán legsérülékenyebb lakóinak élettereként határozhatók meg.