• ремонты от компании StroySila
  • укладка тротуарной плитки
  • Semleges vagy többszörös karakterű tér?

    A vallásközi terek evolúciója az 1950-es évektől napjainkig

    Szöveg: Major Zoltán

    A globalizáció folyamatainak következtében ma a kultúrák keveredésének, egymásra hatásának korábban nem látott intenzitása figyelhető meg. Doktori kutatásomban a különböző kultúrák rétegződéséből létrejövő építészeti következményeket, szituációkat, aktuális jelenségeket vizsgálom. A kiválasztott példáknál fontos szempont, hogy azok nem lezárult múltbeli történések, hanem ma is aktívan működő, folyamatban lévő, ezért a jelenben megfigyelhető és elemezhető jelenségek, használt épített terek legyenek. A globalizáció, a multikulturalitás folyamatai informális és formális módon is megjelennek mai társadalmainkban, leképeződnek városi tereinkben.

    A publikáció az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-20-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült. A szerző doktori tanulmányait a BME Építőművészeti Doktori Iskolájában végzi, témavezetője Szabó Levente DLA egyetemi tanár a Középülettervezési Tanszék tanszékvezetője.