• ремонты от компании StroySila
  • укладка тротуарной плитки
  • Szimmetria az építészetben

    Fejezetek egy végtelen történethez
    Terc Kiadó, 2021, szerk. Katona Vilmos, 247 oldal

    Szöveg: Botzheim Bálint

    A Szimmetria az építészetben című könyv hiánypótló műként jelent meg. A kötetben a Symmetry: Culture and Science folyóirat több mint 30 évének évfolyamaiból válogatott a jelenlegi főszerkesztő, Katona Vilmos. A Symmetry alapítói Darvas György és Nagy Dénes voltak, első évfolyama 1990-ben jelent meg. A nemzetközileg is ismert angol nyelvű folyóirat,a szimmetria multidiszciplináris megjelenési formáival foglalkozik. Szerzői között nemzetközi szinten elismert neves professzorok, kutatók, sőt Nobel-díjasok is találhatók. A kötet 22 írást tartalmaz, öt fő témakörbe rendezve: hagyomány, elméletek, szerkezetek, város, hitvallások. A tanulmányok segítenek feltárni a szimmetria fogalmának jelentésrétegeit. Katona Vilmos szerkesztő bevezetőjének alapvető megállapításai közé tartozik, hogy a szimmetria fogalmát már Euklidész korában az összemérhetőséggel, az arányokkal összefüggésben használták. Vitruvius a szimmetriáról mint az arányok összhangjáról beszél. Az ókor mesterei tehát a ma általánosan ismert matematikai definíciótól eltérően, tágabb értelemben beszéltek a szimmetriáról. A könyv teljesíti a vállalt célkitűzését: az első ilyen témájú összefoglaló mű a magyar szakirodalom palettáján. Aktualitása abban rejlik, hogy megvilágítja a szimmetria sokféle megközelítését, amely a kortárs alkotók szemléletét is formálhatja.