• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Vizuális nevelés

  Szentandrási Dóra
  Vizuális nevelés
  A térlátás fejleszthető

  A szabad alkotás örömét élményként megélve és átélve tartósabb és mélyebb tapasztalatokhoz juthatnak a gyerekek, ezzel fejlődik a vizuális kommunikációban való jártasságuk. A megszerzett tapasztalat, sikerélmény újabb feladatok kipróbálására ösztönzi őket. A játékos alkotás, a felfedezés öröme, élménye nyitottá teszi őket problémahelyzetek keresésében és a megoldási lehetőségek kidolgozásában. Minderre azonban az iskolában kevés lehetőségük nyílik – a GYIK-Műhelyben annál több.

  Fotó: Szentandrási Dóra

  Atlantisz süllyed: már a téma is magával ragadja a gyerekeket, hisz ez esetben csak a fantáziájukra tudnak hagyatkozni. A feladat: térben ábrázolják az éppen süllyedő szigetet, várost, esetleg várat. Kiindulásként létrehozzák az alapszerkezetet, a vizet, melyet felkorbácsolt a vihar, majd különböző anyagokkal jelenítik meg a sziget épített elemeit és természetes képződményeit. A gyerekek rájönnek, hogy ahogyan a fürdőkádban a kis csónak sem vízszintesen süllyed el, úgy a tengerben elmerülő sziget is természetes síkjából kibillenve kezdi meg süllyedését. Ezt a térbeli elemek hosszának játékával ügyesen tudják érzékeltetni az alkotók. Vannak tornyok, melyek sülllyedés közben eldőlnek,  egymásra támaszkodnak. Eljátszanak a gondolattal, hogy a sziget süllyedése csak részleges, bizonyos területek még ma is a víz felszíne felett láthatók, mintha a süllyedés az egyik pillanatban megállt volna. A játékos feladatban az emberek a föld minden részéről eljönnek, hogy ezt a rendkívüli természeti csodát kis csónakokról megnézzék. Ahhoz, hogy ezt a jelenséget még sok évtized, évszázad múlva is látni lehessen, úgy kell megóvni a szigetet a látogatóktól, hogy közben minél többet lehessen látni az ép részekből. Különböző anyagok felhasználásával érzékeltetni lehet, hogy mihez van mód közel menni, mitől kell magukat távolabb tartani a látogatóknak. Van gyerek, aki fémszerkezetek alkalmazásával  sugallja a távoltartást, míg születik olyan megoldás is, amelyben a színes, térleválasztó szerkezetek sűrű, illetve ritkásabb elhelyezése érzékelteti a szabályokat. Ebben a feladatban három különböző térbeli ábrázolást kell megoldaniuk a gyerekeknek: a háborgó vízét, sülllyedő szigetét, majd a szigetet körbevevő védelemét.