Iskolák a határon

Domonkos nővérek iskolájának tornaterme, Kőszeg

Építészek: Bartók István, Fejérdy Péter
Szöveg: Major György
Fotók: Danyi Balázs

Kőszeg oktatási-nevelési intézményeinek elődjei már a 19-20. század fordulóján működtek az akkor 7900 lakosú városban.1 Az 1660-as évekig visszavezethető Jurisich Miklós gimnázium – evangélikus, jezsuita, piarista, bencés fenntartók után – ma állami tulajdonban van. Az 1856-ban alapított katonai alreáliskola, Ottlik Géza iskolája, többszöri átalakulásai után 1945-ig, majd 1957-től gyógypedagógiai intézmény. Evangélikus szakiskolája 120 éves múltú. A domonkos nővérek2 1868-ben alapította leányiskolája a rendszerváltás utáni újraindult, ma az óvodás kortól az érettségiig nyújt koedukált, katolikus szellemiségű képzést mintegy 450 növendékének.
Az iskolák többsége ezért a történeti városmagon belül, vagy annak határán foglal teret a városszövetben. A domonkos nővérek intézménye, a Várkörtől a Malomárokig és a Gyöngyös patakig kifeszülő több korábbi telken, több ütemben kiépült együttes terrénuma eltörpül a patakon túl vele szemben lévő volt „Cögeráj”, a szabadon és mégis mereven komponált katonai épületegyüttes hatalmas területe mellett. A meglehetősen bonyolult – részben a 19. század közepi telekosztások középkorig nyúló struktúrájára és az 19. század második felétől folyamatosan átrendeződő telkek sajátos alaktalanságára feszülő, hol sűrűsödő, hol ritkuló – épületkonglomerátumban a rend által fenntartott óvoda 2011-ben épült, a most elkészült tornaterem pedig a legújabb réteg. Mindkettő a Fejérdy–Bartók műterem munkája.

Megbízó: Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek
Építészet: Fejérdy és Bartók Építészeti Kft.
Vezető építészek: Bartók István, Fejérdy Péter
Építész munkatársak: Magyar Szabolcs, Baráth Dániel
Szerkezet: Dr. Dobszay Gergely
Tartószerkezet: Bukits Zoltán – Pannon Archikon Kft.
Gépészet: Idrányi Zsolt – Idrányi és Társa Bt.
Épületvillamosság: Kalmár István – Kalmárvill Bt.
Tűzvédelem: Dr. Takács Lajos Gábor
Kertépítészet: Pintér Gábor
Generálkivitelező: MIKOLASEK Építő és Szolgáltató Kft.