• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • A MÉSZ éves közgyűlése

  Pesti Vigadó, 2015. május 4.

  Szöveg: Sáros László György
  Fotó: Szentiváni János

  Hajnóczy Péter, Winkler Barnabás, Marosi Miklós, Sáros László György és Tima Zoltán a MÉSZ közgyűlésén

  Hajnóczy Péter, Winkler Barnabás, Marosi Miklós, Sáros László György és Tima Zoltán a MÉSZ közgyűlésén

  A Magyar Építőművészek Szövetsége évi rendes közgyűlését 2015. május 4-én tartotta a pesti Vigadó Makovecz termében. Az alábbiakban Sáros László György elnöki beszédéből közlünk részleteket – a szerk.

  Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

  Három nap múlva lesz három éve, hogy megválasztatott a Magyar Építőművészek Szövetségének vezetősége. Ez a tény, a megújult, s most újra pontosítás előtt álló alapszabályunk szerint arra kötelez, hogy beszámoljak Önök előtt az elmúlt év munkájáról, törekvéseiről, történéseiről. (…)
  Elkészült az alapszabály módosítása/pontosítása, amit tavaly a közgyűlés elfogadott. Tekintve, hogy az alapszabály módosítása a közgyűlés kizárólagos joga, most is itt áll a programfüzetünkben, az időközben az Új Polgári Törvénykönyv miatt kötelezően módosított változat (…) Jóllehet a MÉSZ-nek céljánál fogva az építészetet, avagy az építészeti minőséget kell képviselnie, de nem lehet szó nélküli olyan esetekben, mint például az 1032/2015 (I. 30.) Korm. határozat, amely a Miniszterelnökséghez került építésügy legkevesebb tíz évére is kihatással lévő, az építészet területét 17 pontban tárgyalja. Ennek nem minden pontja vonatkozik közvetlenül ránk, de vannak területek, amelyekben kifejezetten hallatni kell szavunkat. Ilyen a határidőben mindenek elé emelt Magyar Építészetpolitika. Ennek tételes szövegszerkesztett változata elkészült, és annak végső megfogalmazójához, Bodonyi Csaba nevéhez fűződik. De ilyen a MÉTA (Magyar Építészeti Tanács), amire ugyancsak adtunk javaslatot, mégpedig az MMA Építőművész Tagozatával egyeztetve. (…)
  Beszélni kell a tagnyilvántartásról. Tagjaink létszáma 513 fő. Tavaly ez a szám, ebben a beszámolóban még csak 472 fő volt. Örömteli, hogy különösen vidéki kollégáink a folytatódó, kihelyezett elnökségi ülések nyomán sorra alakítják újra, helyi szervezeteiket és sokan kérik felvételüket a MÉSZ-be. De ha már a taglétszámnál tartunk, örömteli, hogy egyre többen jelentkeznek, hogy menjünk el hozzájuk is, tartsunk ott is kihelyezett ülést, aminek egyáltalán nem az a lényege, hogy ott megjelenünk. Ennél sokkal fontosabb egymás megismerése, elismerése annak a munkának, amit ottani kollégáink végeznek, eredményeikkel együtt. A sor, mára már elmondható, impozáns. Nem árt áttekinteni. Már jártunk Miskolcon és a Műegyetemen, majd Pécsett, Kassán, Győrben, Debrecenben, Sopronban, Kecskeméten, Kaposváron. A példák híre terjed. Mára már sok meghívásunk van. Hívnak Gyulára (átrándulva testvérvárosukba Aradra), Szegedre (átrándulva Szabadkára) Veszprémbe, Egerbe. És szeretnénk még annyi helyre menni. Ha meg elfogynak, újra kezdjük.
  Az MMA tavaly létrehozta az Első Építészeti Nemzeti Szalont. Ennek kurátora kollégánk, a régi-új Magyar Építőművészet főszerkesztője Szegő György DLA volt. (…) A Szalon utolsó két napja adott helyet a tervezett, Kárpát-medencei Nyolcak megalakulásának. Ennek különleges fényt adott, hogy az UIA frissen megválasztott elnöke Esa Mohamed úrnak és a II. Régió újraválasztott alelnök asszonyának Deniz Incedayi asszonynak első hivatalos útja Budapestre vezetett. (…) Január 23-25. között Zágrábban jártam az UIA II. Régiójának elnöki találkozóján. Itt ígéretet kaptam az új szlovák elnöktől, hogy a megfigyelői státust rendes tagi értékűre emelik. Az ott megjelent ukrán alelnök asszony jelezte, hogy örömmel csatlakoznak. (…)
  Lassan sokak által ismert lesz az ún. „elnöki teázás”. Ezt a kezdetekkor a kapcsolat kiépítésére vezettem be, egy informális kapcsolat képében. Ezen találkozások kapcsán és során elég sok információhoz jutunk és juttatunk másokat. Ha valamire, úgy például a szakmai/szervezeti tervezett, vagy valós változások ismeretére van szükségünk. És ezek egy-egy illusztris vendégünk révén gyakorta sokkal egyszerűbben megszerezhetők, mint ahogy azt gondolnánk. Ebben a szándékban az ú. n. „Miskolci Nyolcak”, vagy talán többször hallani így, hogy a „Nyolcak” vannak nagy segítségünkre. Idei vendégeink között köszönthettük dr. Baán Lászlót, Füleky Zsoltot, Sághi Attilát, vagy L. Simon Lászlót. De vendégünk volt dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár is. (…)
  Az UIA-ban vállalt szerepünk és kötelezettségeink mentén örömmel számolhatok be arról, hogy mind Fazakas György, mind Tima Zoltán kollégánkat az UIA Santorinin tartott konferenciáját követően beválasztották a Szakmagyakorlási Munkabizottságába. Sikerükhöz gratulálunk. (…) Változatlan a Fiatalok Feketén Fehéren program is. Meglepő, hogy mennyi friss munka látható ebben az ínséges időben. Igaz, zömében csak tervekben. Ám számomra pontosan ez fejezi ki a szakmai élni akarást. Alapszabályunk is számít rájuk. A nyerteseknek, ha jönnek, tagjaink között a helye. (…)
  Túl vagyunk az úgynevezett Múzeumliget pályázaton. (…) A Magyar Építőművészek Szövetségének Elnöksége elérte, hogy a nevezett pályázat harmadik (tehát meghívásos) fordulójában az invitált „sztárok” mellett lehessenek magyarok is. (…)
  „3. §. A MÉSZ CÉLJA, FELADATA ÉS TEVÉKENYSÉGE
  (1) A MÉSZ célja, hogy
  a) segítse hazánkban az építészeti minőség magas szintű megvalósulását,
  b) törekedjen arra, hogy az építészet, – mint az egyetemes kultúra része – mindig társadalmi súlyának megfelelő szerepet kapjon,
  c) a magas szinten végzett építőművészeti tevékenység – alkotás – visszakapja művészeti rangját és elismertségét,
  d) az építészet jelentőségének megfelelően képviselje a magyar építészek szakmai –alkotó értékeit,
  e) erősítse és előmozdítsa az építészeti tervek és alkotások szerzői jogi védelmének érvényesülését.”
  Tisztelt Kolléganők és Kollégák! Mi ezért vagyunk itt. Most is, mint korábban. Erre vállalkoztunk. Erre kell emlékeznünk. Ha a fenti öt pontért tenni tudunk, már megérte. Mint mondtam tenni. A harcosságát meg ki-ki eldönti vérmérséklete szerint. De jobb, ha ezt a józan esze szerint teszi.
  Eredményes együttlétet és együttgondolkozást kívánok!