• ремонты от компании StroySila
  • укладка тротуарной плитки
  • A Budavári Királyi Palota komplex rekonstrukciójának stratégiája

    Koncepció és szöveg: Gutowski Robert
    Megbízó: Várkapitányság Nonprofit Zrt.

    A Budavári Királyi Palota komplex rekonstrukciója során múlhatatlan kötelezettségünk, hogy kutassuk, feltárjuk és megerősítsük azt a változatlan lényeget, amely történelmünk viharaival együtt a hely legfőbb sajátossága maradt. Az idők emlékezetében ez a hely és az itt álló mindenkori felépítmény, történelmi szerepének változatosságával együtt is, az egykori Magyar Királyság reprezentatív épülete, amely osztozik nemzetünk sorsában; olyan szellemi és fizikai valóság, amely múltunk dokumentuma, közösségünk öröksége.
    Múltunk feltárása és megismerése, a szembenézés történelmünk sikereivel és kudarcaival, és azok méltányos értékelése időtlen kötelességünk. A 20. század első éveiben kibővített és átalakított Budavári Királyi Palota a második világégéskor, Budapest ostromában jelentős károkat szenved. A kommunizmus alatti kezdeti magára hagyatottság, majd a robusztus bontások végül egy formájában jelentősen elváltoztatott újjáépítésben teljesítik be a korszak küldetését: Hauszmann Alajos egykori remekműve részleteit tekintve a felismerhetetlenségig torzul, belső tereit és azok díszítéseit, elegáns térkapcsolatait teljesen elbontják. A háború utáni hosszas tétlenség után végül nemzetünk legféltettebb kincsei lelnek itt otthonra, a régészeti feltárások révén régmúltunk megismerése gyarapodik, és az épületegyüttes hosszú évtizedekig meghatározó eleme Budapest látképének; mégis, kötelességünk annak tudatosítása, hogy a súlyos rombolásokkal járó átépítés a történelmi emlékezetvesztés előidézését is jelenti. Építőművészeti célunk egy olyan állapot megteremtése, amely a palota integritásának helyreállítására törekszik, kibontakoztatja funkcionális és művészi teljességét és történeti rétegzettségét. A teljességre való törekvés felelőssége tehát a sérülések elfogadása, valamint a múlt kudarcainak felismerése és feldolgozása is. Alkotói munkánk során szimbolikus és tudományos alapon nyugvó döntéseket hozunk, és korunk építőművészeti szemléletét juttatjuk érvényre.