• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • A mentális térkép és az észlelés kölcsönhatása

  Építészet és pszichológia, kutatás és tervezés

  Szöveg: Losonczi Anna

  Kevin Lynch kutatása: Boston összesített mentális térképe

  Kevin Lynch kutatása: Boston összesített mentális térképe

  A mentális térkép a fejünkben élő kép a környezetről, amely jórészt az észlelésből származik. Más logika szerint épül fel, mint a hagyományos geográfiai térképek: Szubjektív értékítélet és szempontok szerint torzít, és a környezet használata során folyamatosan alakul.
  Az egyének mentális térképeinek közös metszete is van, mely az emberek közös mentális képét adja egy környezetről. Kevin Lynch munkásságának bemutatása példaértékű bizonyíték arra, hogy a kutatói és tervezői attitűd párhuzamos fenntartása, illetve kutatás és gyakorlat folyamatos összekapcsolása gyümölcsöző eredményt hozhat. A mentális térképezés a mai napig foglalkoztatja a kutatókat, és feltehetőleg mindig lesz megválaszolatlan kérdés a témában. A hozzá kapcsolódó nemzetközi kutatási folyamat fontos lépéseinek bemutatása hátteret ad saját kutatási témánkhoz is: a Perceptual Tuning of a Simple Box című munkánk belső terek észlelésével foglalkozik, a térben való mozgás során alakuló mentális térképről szól. Az írásban felmerülő kulcskérdések közül néhányat atlantai élményeim kapcsán vizsgálok (mentális térképünk segítségével rekonstruált környezet és a valós környezet ellentmondása; környezet-specifikusan kiválasztódó mentális térkép kulcs-elemek), melyek kapcsán tervezői következtetésekre jutok.