• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Közösségfejlesztő építészet a szükségben

  Társadalmi integrációt célzó épülettervezési stratégiák néhány nemzetközi példa kapcsán

  Szöveg: Tánczos Tibor

  A szerkezetkész brazíliai lakóház előtt megbeszélést tartanak a leendő lakók

  A szerkezetkész brazíliai lakóház előtt megbeszélést tartanak a leendő lakók

  Egyre többen ismerik fel, hogy ma már nem csak erény kérdése a társadalom peremén élők segítése. Ahogy növekszik a tömeges elszegényedés, eladósodás és lakóhelyvesztés szociális és politikai terhe, úgy válik érzékelhetővé a lakosság különböző rétegei közötti kölcsönös függés, a kikerülhetetlen érdek- és sorsközösség. Nem kell nagylelkűnek lennünk, elég, ha tisztánlátók vagyunk. Ha akarjuk, ha nem, osztozunk a közös történetben.
  A szőnyeg alá söpört problémák a városok szegénynegyedeiben és a periférikus régiók települési zárványaiban tornyosulnak. A rossz fizikai és mentális állapotban lévő emberek növekvő tömegét azonban többé-kevésbé demokratikus feltételek között, legalább valamilyen minimális szinten el kell tartani. A helyzet kimozdításához pedig sok egyéb mellett az építész szerepe is átértékelésre vár. A szakmának ki kell szélesítenie a határait és részt kell vállalnia olyan módszerek kidolgozásában, amelyek eredményesebbek a társadalom peremére szorult, állami gyámkodás alatt élő emberek rehabilitációjában.
  A következőkben megvizsgált építészeti megközelítések szerint a szegénység legfontosabb okai nem az anyagi tényezők vagy az elégtelen infrastruktúra, hanem a nevelés, a szervezés és a kapcsolati tőke hiányosságai. Ezek a stratégiák azt használják ki, hogy a szociális problémák kezelése sokkal hatékonyabb a szomszédsági, baráti, közösségi kapcsolatokba beágyazva, mint a szélsőséges társadalmi elkülönülés körülményei között. A különböző földrészekről származó alábbi példák mindegyikénél hangsúlyosak a költséghatékony építés és üzemeltetés szempontjai is, de legalább ugyanekkora szerep jut bennük az épület létrehozása és a megvalósult környezet használata során kifejtett közösségfejlesztésnek. Bár a szociális fenntarthatóság az épülettervezés területén is az egyre sűrűbben emlegetett célok közé tartozik, a témához mégis gyakran homályos, szegényesen definiált koncepciókat társítunk. Az alábbi nemzetközi példák segítségével a célom a kérdéskör néhány eltérő aspektusának jobb megvilágítása. Először az építészeti folyamat használatbavétel előtti szakaszára fókuszálva hívom fel a figyelmet a leendő használók szociális nevelésének potenciális lehetőségeire, majd az identitásképzés szerepét kiemelve térek rá az építészet szférájához szorosabban kapcsolódó eszközökre. A dolgozat második felében részletesebben megvizsgálom egy programalkotásában is újszerű, a lakókörnyezete számára szociális gyújtópontul szolgáló beruházás közösségépítési módszereit. A három példánál közös elem az építészeti participáció, azaz a használók bevonása a tervezés és megvalósítás folyamatába.