• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Zaubergarten – Varázskert

  Családi napközi és óvoda, Aarau Rohr, Svájc – nemzetközi tervpályázat 4. díj

  Terv: Lévai Tamás, Jószai Ágnes

  zaubergarten1

  A gyerekek léptéke magától értetődően kisebb, mint a felnőtteké, nem véletlen, hogy gyerekkorunk óvodája jóval nagyobbnak raktározódik el a fejünkben, mint ahogy az a valóságban van. Az udvarok, teraszok, homokozók, kerítések, fák, bokrok és falak szövedéke egy városrész elemeit hordozzák abban a világban, melyben a gyerekek élnek. Nekünk felnőtteknek is városszöveti léptékben kell gondolkodnunk, s nem épületben, amikor megszőjük e szövetet.
  Ha ideális környezetet képzelünk el a gyermekeknek, kertvárosban gondolkodunk. Ennek csak egyik eleme az építészeti, ami abban foglalható össze, hogy a foglalkoztató terek minél intenzívebben találkozzanak a növényekkel. A másik, s talán még lényegesebb elem maga a növényzetet, melyet úgy érdemes kialakítani, hogy egész évben változatos, színes képet adjon, lehetőséget adva az évszakok szerinti közösségi életre. Ennek elemei a magas lombkoronájú, árnyékot adó fák fészkelő madarakkal, a kerítésként működő bokrok, sövények, az épülettömegek közti kis kertek, ahol bentről is követni lehet magasabb fűfélék növekedését, virágokat, bogarakat. Ahogy a növényeknek éppúgy ez embernek is a természetes igényét a fényre magától értetődőnek vesszük, ez a gyerekek kapcsán még fokozottabban érvényes. A foglalkoztatók alacsony, de üvegezett kialakítása egy kifordított kerti növényházhoz hasonlatos, ahol az intenzív, „dzsungelos” növényzet kint van, a sok üveg miatt mégis egybemosódik a kint és a bent határa.
  Az intenzív, zajos játék mellett az elmélyült foglalkozások lehetőségét adják az akusztikai megfontolások. Nem annyira az utca forgalma, inkább a tájolás indokolja az udvarok hátsó kialakítását. A bölcsőde és az óvoda udvarait a napköziotthon kertje választja le. A kerti játéktárolók vizuális és hangi választóelemként is működnek. A kisebb területfelhasználás végett az emeletre került a napközi, alatta viszont csak a bölcsődével közös funkciók vannak, így az a bölcsi foglalkoztatóit nem zavarja.