Pro Architectura-díj 2013

A Pro Architectura-díj a kiemelkedő építészei alkotás létrehozásában kifejtett építészeti-tervezői tevékenység elismeréseként a tervező építészek számára minden évben odaítélt rangos miniszteri elismerés. Az idei Pro Architectura-díjakat október 7-én, az Építészet Világnapján dr. Pintér Sándor belügyminiszter adta át ünnepélyes keretek között…

Építészetté fogalmazott világ

Az alábbi összeállítás nem a folyóiratunkban megszokott formában mutat be egy új épületet és egy aktuális eseményt. Szeptember végén kiállítás nyílt az egri Kepes Központban Ekler Dezső építész tevékenységéről. És hamarosan elkészül az általa tervezett, több épületből álló komplexum a Somló-hegyen, amely a Szent Ilona Borászat és a Kreinbacher…

Muzeologika

Lezajlott a Liget Budapest építészeti ötletpályázat, születtek nyertes tervek és van több megvételt nyert elképzelés. A Múzeumi Negyed koncepciója hosszú előtörténet és sok szakmai, politikai és konyhai vita után eljutott odáig, hogy év végén ki lehet írni a múzeumok tervezésére felszólító konkrét, nemzetközi tervpályázatot. A tetszhalott építészeti…

Közlekedési Témapark

Budapest egyik legnagyobb rozsdaövezetének, a közel százhektáros Rákosrendező pályaudvarnak és közlekedési kapcsolatainak revitalizációjával foglalkozik a nagyvonalúan gondolkodó diplomaterv. Szabadtérépítészeti-koncepció szinten kidolgozott tervezési fókuszterülete a volt vasúti zóna 50 hektáros – délről Rákos-patak által határolt…

Erő az állandóságban

Nemzetközi trendekhez való igazodás vagy a helyi hagyományok figyelembe vétele – lezártnak tekinthető vitatéma, hiszen a kortárs építészet nem jelenti a hagyományok elutasítását. Különösen abban az esetben nem beszélhetünk hagyományellenességről, amikor bizonyos épülettípusok az ókortól kezdve léteznek, funkciójuk pedig megköveteli…

Interaktív panoráma

A Balaton-Felvidék a 17. század közepétől kezdett önálló építészeti tájegységgé formálódni. A terület szőleit akkor egyre nagyobb mértékben városi, nemesi extraneus birtosok művelték, akik már mesteremberekkel építtették présházaikat.1 A kor építészeti színvonalának magaslatait képviselő, kőből rakott barokk stílusú présházak mellől lassan eltűntek…

Rozsdazónából múzeumi negyed

Július végén nyílt meg Renzo Piano új múzeuma, a trentói Museo delle Scienze, más néven MUSE. Becenevét az alkotóktól kapta, és rögtön e néven vált ismertté a helyiek között. A mai múzeum a 20. század húszas éveiben alapított Tridenti Természettudományi Múzeum örököse. A nemrég átadott létesítmény a Michelin elhagyott gyárterületén épült…

Kultúra és gazdaság: Dél-Tirol és Friuli-Venezia Giulia

Kultúra és gazdaság hívószóval hirdették meg Olaszországban az EKF 2019 címének elnyerésére szóló elő-pályázatot. A lakosság minél szélesebb rétegét megszólítani akaró belföldi kiírásra Dél-Tirol Velencével és az észak-olasz régióval közösen nyújtotta be anyagát. A különböző múltú, kultúrájú és nyelvű régiókat összefogó pályázat…

Az adriai turizmus kezdetei

Dr. Magyar Zoltán építészmérnök „Emigráns magyar épitészek és mérnökök a 20. század eszmáramlataiban” c. doktori disszertációját a MÉ 2001/4-es számában mutattuk be. Ez a munkája – mivel jelentős részben a szocializmus elől menekült szakemberekről szólt – hosszú időn keresztül tabunak számított. Magyar Zoltán tehát hiánypótló…

A győri programtól a hároméves tervig

Ha a nagybetűs történettudománynak nem is annyira izgalmas egy-egy hivatás történelmi megpróbáltatásain keresztül lekövetni a politikai, gazdasági változások, folyamatok vetületét, a szociológia már a negyvenes években felfigyelt a hivatások társadalmi viselkedésmintáinak történelmi relevanciájára. Miután az építészek szerepe…

A modern építészet keleti vallási gyökerei

A 20. századi modernizmus önmagát a racionális, funkcionális jelzőkkel, a technika és gazdaságosság szerepének hangsúlyozásával határolódott el építészettörténeti hátterétől, amelyet túldíszítettnek és olyan hagyomány által terheltnek minősített, amely idővel elveszítette értelmét, tisztaságát és hatóerejét is. Vagyis a modernisták mindent megtettek…

Műegyetem építészhallgatóinak szociológiájához

Az utolsó előtti századforduló építészetének történészei már korán felfigyeltek arra, hogy milyen döntő szerepet játszottak a zsidó származású alkotók a Lechner iskolában és az egész honi építészeti szecesszió kifejlesztésében és felfuttatásában. Az utolsó előtti századforduló építészetének történészei már korán felfigyeltek arra…