• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • MUT Diplomadíj 2008

  A harkányi gyógy- és strandfürdő fejlesztése
  PTE-PMMK Településmérnök Egyetemi kiegészítő szak 2007

  Terv: Bankós Róbert

  bankos_robert

  A Harkányi fürdőt Európa egyik legjelentősebb gyógyvízforrása táplálja. Országos viszonylatban az öt legnagyobb fürdőnk között van. 1990-ig forgalmában a legnagyobb volt, mára azonban már az ötödik helyre szorult vissza. Az utóbbi években Bük, Zalakaros, Hajdúszoboszló és Gyula lényegesen gyorsabban fejlődött – valamint jó néhány zöldmezős beruházás is megjelent –, s így sokkal jobban megközelítették a nyugat-európai színvonalat, mint Harkány.
  Harkány város életében mindig meghatározó szerep jutott a fürdőnek. A város jelenlegi helyzetét, betöltött szerepkörét, túlnyomórészt a fürdőnek és az arra kiépült idegenforgalomnak köszönheti. Dolgozatom témája a fürdő, és azzal együtt a város fejlesztési lehetőségeinek megvizsgálása, mely figyelembe veszi a helyi, a térségi (regionális), és – mivel országos ill. nemzetközi jelentőségű intézményről van szó – az ország adottságait. Feltárja a jelenlegi helyzetképet, és mindezek függvényében meghatározza azokat a fejlesztési feladatokat, irányokat, amelyeket szükséges megvalósítani, a további sikeres fennmaradás és fejlődés érdekében. Végeredményként pedig egy olyan településrendezési szintű terv (területfelhasználás, szabályozás, beépítési javaslat) elkészítését tűztem ki célul, amely lehetővé teszi az előbbi vizsgálatok eredményeképpen meghatározott célok elérését, érvényre juttatását, és illeszkedik a már meglévő helyi és felsőbb szintű tervekhez, koncepciókhoz is.