• ремонты от компании StroySila
  • укладка тротуарной плитки
  • A komplexitás szépsége

    Hornyik Sándor

    A komplexitás szépsége
    A fraktálok vizuális kultúrája az építészetben – in memoriam Benoît Mandelbrot (1924-2010)

    A fraktálok állítólag forradalmasították a tudományt, nem csak a természet-, de a társadalomtudományokat is, miközben olyan hangok is hallatszanak, melyek szerint a fraktálok jelentősége némiképp túl van dimenzionálva. A tört-dimenziójú, önhasonló matematikai (geometriai és halmazelméleti) objektumok ismeretelméleti „súlya” azonban igen nehezen mérlegelhető, már csak azért is, mert ez a súly nemcsak attól függ, hogy ki és milyen műszerrel méri, hanem attól is, hogy melyik diszciplína-galaxis melyik bolygóján végzik a mérést. A fraktálok tudomány- és eszmetörténete leginkább a közelmúltban elhunyt lengyel származású, francia matematikus Benoît Mandelbrot nevével fonódott össze, aki 1975-ben jelentette meg legendás könyvét a fraktálokról.