• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Csontos Csaba 1940-2013

  csontos_csaba

  Csontos Csaba pályáját mestere, Zalaváry Lajos műtermében kezdte, elválaszthatatlan barátjával és alkotótársával Dobozi Miklóssal együtt. Fiatal építészként nevéhez fűződik a korai magyarországi posztmodern építészet egyik legszínvonalasabb alkotása, a piszkéstetői MTA Csillagvizsgáló Intézete.
  Több évtizedes szakszerű és kitartó munkával dolgozott a keszthelyi Festetics kastély helyreállításán, az eredeti kastélypark megmentésén és a melléképületek újrahasznosításán. Ezen példaértékű műemlék helyreállítási tevékenységéért részesült Ybl-díjban.
  Szakmai pályafutásának jelentős területe volt az egészségügyi tervezés, mely során több pavilonos kórház tervezését és rekonstrukcióját végezte, funkcionális és építészeti szempontból egyaránt magas színvonalon. Ezen tevékenységét az Egészségügy Kiváló dolgozója kitüntetéssel ismerték el. Egyéb, városképi szereppel bíró középületei – szálloda, irodaház, színház – környezetükbe klasszikus eszközökkel illeszkedő, historizáló szellemben készült épületek.
  A szakmai közéletben a Magyar Építész Kamara Szakmagyakorlási Munkabizottságának elnökeként az építésztervezői tevékenység erkölcsi és anyagi megbecsülésének és társadalmi elismertségének növeléséért vállalt szerepet. Tagja volt a MÉK keretén belül működő Továbbképzési szakbizottságnak és a Szerzői Jogi munkabizottságnak, és 2001 óta Elnöke az E-1 minősítő bizottságnak. Több mint 30 évig vett részt a MÉSZ, majd az ÉME Mesteriskolájának munkájában. A posztgraduális képzést az építészek felkészültségének, általános műveltségének elmélyítése céljából tartotta fontosnak. Tevékenysége során a településkép és a táj értékeinek megőrzését és javítását célzó történeti alapú tervezési szemléletet hirdette.
  Munkássága előtt tisztelettel adózunk, emlékét megőrizzük.

  Mikó László építész, a MÉSZ elnökségének tagja