• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Enigma 92 – Kós Károly és Papp Aurél levelezése

  Lapbemutató és beszélgetés
  MÉSZ, 2018. március 20.

  Szöveg: Szegő György

  A 25 éve alapított Enigma művészetelméleti folyóirat 92. száma Sümegi György történész-művészettörténész vendégszerkesztő segítségével Kós Károly (1883–1977) építész, író, grafikus, kulturális szervező levelezését mutatja be Papp Aurél (Aurel Popp, 1879–1960) festő-szobrászművész-kultúrpolitikussal. Az Enigma véleményem szerint a legrangosabb képzőművészet-elméleti folyóirat Magyarországon. Szerkesztését az MTA BTK Művészettörténeti Kutatóintézetének Tudománytörténeti Kutatócsoportja közreműködésével Markója Csilla főszerkesztő és Bardoly István szerkesztő végzik.1
  Jelen lapszámnak két apropója van. Az egyik, hogy Sümegi György felfedezte a két művész közötti, 1922–1960 között zajlott baráti levelezést, melyet áthat a magyar–szász–román nemzetiségek közös kultúrája iránti tettvágy és felelősségtudat. Sümegi több mint 50 levelet közöl. A publikációt két okból is több éves munkálkodásnak kellett megelőznie. Az egyik, igen prózai nehézség: meg kellett tanulni a gyakran nehezen olvasható kézírásokat. A másik, hogy az értéshez nélkülözhetetlen a több évtizedes, a témában elmélyülő kutatás az erdélyi magyar művészeti-irodalmi kapcsolatokban, különös tekintettel a két barát által megélt viharos történeti fordulatokban gazdag időszakra. Utóbbi körülmény teszi ma is aktuálissá a két személyiség morális tartását, hiszen az erdélyi autonómia a legutóbbi időben a román belpolitikai élet egyik sarokköve.