• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • MTA Agrártudományi Kutatási Tömb, Martonvásár

  A pályázat eredménye

  A martonvásári agrár-innovációs centrum (a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont új kutatási tömbje) kialakításával és egyes agrárturisztikai fejlesztések előmozdítására a martonvásári kutatótömb megvalósításának első lépéseként az MTA 2017. április 21-én nyílt, titkos tervpályázatot írt ki a kutatótömb tervezésére.
  A tervezendő épület több intézményi osztály számára biztosít kutatóhelyet. Az MTA ATK 2019-ig felépülő, 21. századi igényeknek megfelelő műszerparkkal felszerelt új központi kutatóépületében megvalósuló fejlesztés elemei: fenotipizáló, képalkotó, metabolomikai, proteomikai, genomikai és bioinformatikai platform, laboratóriumok, kutatószobák. A pályázatra 12 szabályos és érvényes pályamű érkezett. Az alábbiakban a Bíráló Bizottság zárójelentéséből idézünk részleteket.
  „Minden pályamű nagyrészt betartotta a kiírás követelményeit, illetve a tervezési programot. A pályaművek figyelembe vették a helyszíni adottságokat (meglévő épületek, növényzet, megközelíthetőség, illetve a HÉSZ vonatkozó előírásait). A meglévő, értékes zöldfelület vizsgálatával kevés terv foglalkozott, noha a beruházás egyik fő értékét az adja, hogy a megvalósuló épület hogyan viszonyul a park természeti értékeihez. Kiemelendőek azok a tervek, amelyek valamiféle kertépítészeti koncepciót is megjelentettek az építészeti terv mellett. (…) A tervezett épületek döntően pince + földszint + 2 szint magasak, a tetőszinten elhelyezett üvegházakkal. Fontos volt a bírálatnál, hogy a tervezett épület kívülről emblematikus értékű középület jelleget sugározzon, karakteres, hangsúlyos bejárattal. Fontos bírálati szempont volt, hogy az épület méltón reprezentálja az MTA-hoz való tartozást, az egyedi karaktert. A pályaművek nagy része az egyes kutatóegységeket külön szárnyban helyezte el egymástól elkülönítve, de szintenként egy vagy több helyen összekötve. A Bíráló Bizottság különösen jónak értékelte azokat a pályaműveket, ahol egy közös aula kapcsolta össze a különböző kutatóegységeket, vagy amely pályaművek belső téri szervezésében lehetőséget lát egy ilyen jellegű közös tér létrehozására. Ez a hely a találkozások, interakciók tere, amely biztosíthatja a munkavégzés közbeni rövid rekreációt, biztosíthatja a véletlen találkozások interferáló hatását…”

  1. díj: 8. sz. pályamű
  építész vezető tervezők: Boda István, Skrabák Zoltán, Nagy Marianna, szakági tervezők: Búti Géza, Kovács József, Hámori Sándor, L. Szabó Gábor


  2. díj: 5. sz. pályamű
  szerzője: Építész Stúdió Kft., építész vezető tervezők: Fialovszky Tamás, Nagy Iván, Sólyom Benedek, Kenéz Gergely, Ábrahám Tamás, szakági tervező: Mangel Zoárd


  3. díj: 3. sz. pályamű
  szerzője: B3 Építész Stúdió Kft., építész vezető tervező: Bózsó Csongor, szakági tervezők: Kenese István, Zöld Béla, Balogh Lajos, munkatársak: Bózsó Barna, Bakaity Bea


  Rangsorolás nélküli 4. díj: 1. sz. pályamű
  építész vezető tervező: Perényi Tamás, szakági tervező: Mangel Zoárd, munkatársak: Andrei Durloi, Perényi Flóra, Lovas Lars

  Rangsorolás nélküli 4. díj: 10. sz. pályaműc
  szerzője: GEON KFT., építész vezető tervező: Pethő László, szakági tervezők: Szőnyi László, Szalóky László, Hómann János, munkatársak: Gulácsi Éva, Kozma Zoltán György, Tóth Gábor

  Rangsorolás nélküli 4. díj: 1. sz. pályamű
  szerzője: Ginkgo-Zöld Építész Iroda Kft., építész vezető tervező: Oroszlány Miklós, Losonczi Júlia, Losonczi Anna, Gyökér András, munkatársak: Bárdossy Krisztina, Dobszai Dániel, Gulyás Levente, Kurucz Attila