• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • EUROPAN 11 nemzetközi tervpályázat

  I. díj: Red Balloon – AMK+

  Az EUROPAN 11 magyarországi helyszíne Szeged Rókus városrészének hasznosítás előtt álló erőmű területe volt, ahol az elsődleges cél a terület városszövetbe integrálása. A francia alapítású, de mára európaivá szélesedett, kétévente megrendezett EUROPAN Nemzetközi Építészeti-Városépítészeti tervpályázatnak célja az, hogy egy európai szintű hálózaton keresztül segítsen az önkormányzatoknak abban, hogy a legbonyolultabb helyszíneikre friss és előremutató, az adott helyzetet legjobban megoldó tervek szülessenek. A 17 európai tagország által megszervezett 11-es tervpályázati ciklusban 49 helyszínre közel 3000 tervező csapat regisztrált Európa-szerte. A magyarországi helyszínre a 60 regisztrált nemzetközi tervezőcsapat összesen 41 pályaművet adott be.

  I. díjban részesült: RED BALLOON – Kun Tamás (építész), Mezey Tamás (építész), Álmos Gergely (építész) AMK+ Stúdió, Budapest, Magyarország

  A terv az egykori gyárterület négy utca által határolt tömbjére keres megoldást, arra, hogy miként lehet azt a városszövetbe újraintegrálni. A pályamű beépítési, funkcióhasználati megoldást mutat be. (Nem konkrét épületplasztikákkal dolgozik). A területet – átgondolva jelenlegi szituációját, eredetét is – szigetként kezeli, amelyet nem elhatárol, hanem egy (helyi elemek által formált) épületszalaggal („a fal”) beilleszt a környező várostextúrába, kiemelve a belső részek (új, sajátos hangulatú közösségi terek) értékét és karakterét, átlátásokat, kapcsolatfenntartást biztosítva a külső-belső világ között. A területen álló ipari épületek új funkciót kapnak,elbontásra kevés épület kerül, a terv az értéküket felismeri, felhasználja.(…) Jelen helyzetben a hátrahagyott gázgyár épületegyüttese szigetként áll a körös-körül túlnyomóan lakófunkciókat betöltő szövetben. A jelszerű kémény, a hűtőtoronyból torzóként maradt oktogonális vasbeton lábak, a csarnokok monumentális terei, az elszórt, szerethető részletek mind formavilágukkal, anyaghasználatukkal, mind arányaikkal joggal keltik bennünk azt az érzést, hogy egy teljesen más „mesevilágba” léptünk.

  Dícséretben részesültek

  LINKED INTEGRATION – Vesztergom Ádám (építész), Láris Barnabás (építész), Gyüre Borbála (tájépítész), Csontos Csenge (tájépítész), Farkas Anett (építész hallgató) Budapest, Magyarország

  A tervezési helyszín a szegedi Rókus városrészben található. A telektömbben elhagyott csarnokok, kiszolgáló létesítmények és ipari műtárgyak kusza egyvelege található. A kiürült létesítmények heterogén minőségűek. Az évek alatt egymásra rakódott rétegek porként fedik a környéket, elrejtve a terület valódi szépségét.(…) A terv beépítési koncepciójának alapeleme az a vonallánc, mely az új épületeket összekapcsolja a régiekkel, keretet képez a területen. Ez a keret egyes helyeken, betüremkedik a tömbbelsőbe, struktúrálva azt, eltérő karakterű és méretű belső közterületeket hozva létre, valamint lehetőséget ad a terület intenzívebb beépítésére. A tervezett beépítési sűrűséget a környéken lévő tömbök jellege és a központi funkció helyigénye határozta meg.

  CULTIVATING RÓKUS – Laura Bradley (építész), Sarah Robinson (építész), Isabella Percy (építész) London, Egyesült Királyság

  A terület beépítési sűrűsége nő, létrejön a funkciók összetettsége, és jelentős mennyiségű új, minőségi közterület alakul ki. A terület gazdagítása során megjelennek a környék egykori funkciói: mezőgazdasági területek pereme, vendéglátóhelyek, éttermek területe. A beépítési terv tömbstruktúrája a terület közvetlen környezetének hatására jön létre: megidéződnek a kisebb, tradicionális városi tömbök és a nagyobb ipari egységek is. (…) A terület meglévő szerkezeteinek átalakítása demonstrálja a korábbi használati módokat tiszteletben tartó új funkciók elhelyezéséből adódó lehetőségeket. A terv kulturális programja olyan funkciókkal tölti meg a meglévő épületek tereit, melyek Szeged meglévő erősségeire is építenek, mint az előadóművészetek, a művészet és az oktatás.(…) Az itt elvégzett kutatások és az itt megtartott előadások akár nemzetközi hírnevet is szerezhetnek a területnek, miközben a helyi közösségnek is biztosítják azt a tudást, melynek segítségével hatékonyan és jó minőségben fenn tudják tartani a zöldfelületeket.

  (forrás: EUROPAN 11 sajtóközlemény és a pályaművek
  http://www.europan-europe.com/e11/en/home/ )