• ремонты от компании StroySila
  • укладка тротуарной плитки
  • Gyerekkönyvtár arculatterve

    Diplomamunka, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Formatervezési Tanszék

    Terv: Csipler Vanda Konzulens: Tóth Tibor Pál

    …A tervezési folyamatot lépésről lépésre ismerteti, és végül láthatjuk-olvashatjuk a kész arculattervet. Ami talán több is annál, mert elmélyülten foglalkozik a vizuális arc megjelenítéséhez tartozó terek, funkciók megvalósításának technikai dimenziójával, műszaki tartalmával is. Így a burkolatok, falburkolatok és a világítás kialakítására is konkrét javaslatokat tesz. Ezek után a tényleges belsőépítészeti terv, illetve a kivitelezés elérhető közelségbe kerül, mintegy kívánatossá téve a megvalósítást is. (…)
    A diplomaterv összképét – leírását és ábráit, tervlapjait és a számítógéppel készített modellt jónak találtam. Nagy örömömre szolgált, hogy a jelölt személyét is közelhozó szabadkézi rajzokat, a tervezési folyamat gondolatmenetének sarokpontjait expresszíven kiemelő skicceket, firkákat, munkaközi elemeket is megmutatott a diplomatervében. Hangsúlyozni szeretném, hogy én ezeket a dimenziókat a végleges terv ismertetésekor, illetve a végeredmény tekintetében sem tartom elhanyagolhatóaknak! Maga a tervezési folyamat tanulsága, a koncepció átütő ereje véleményem szerint ott követhető a legjobban, ott ragadható meg a tanulság, a lényeg. (…)