• ремонты от компании StroySila
  • укладка тротуарной плитки
  • Rész az egészben

    A jászberényi városközpont megújítása

    Szöveg: Alvári Csaba

    A Fürdő utcai új közpark terve

    Jászberény a Jászság szíve. A térségben betöltött kiemelt szerepe, funkciói, hagyományai, építészeti öröksége valódi térségközponttá teszik, ehhez mértek városszerkezeti és az épített környezet minőségét érintő problémái is. Régi álma a városnak, hogy az átmenő forgalommal terhelt belvárosi részén forgalomcsökkentéssel, parkosítással igazi városközpontot hozzon létre. Az országban az elsők között készíttettünk Integrált Városfejlesztési Stratégiát, ami fejlesztéseink egyik alapját képezi. Sikeres pályázati projektünk keretén belül a 2010-11-ben zajló fejlesztések a főtérhez közvetlenül kapcsolódva, egy egységes, összefüggő területen valósulnak meg. A fejlesztések következményei az egész városra kihatnak. Azt reméljük, hatással lesznek tágabb környezetükre is, és a közterületek, vagy akár a magántulajdonú ingatlanok felújítása is erőteljesebbé válik. A környezet vonzóvá válásával segítjük azoknak a funkcióknak a letelepülését (vendéglátás, szórakozóhelyek, amelyeknek egy része valamikor meg is volt itt), melyek a főtér szerepét erősítik, találkozóhelyeket jelentenek, ezeken keresztül pedig hozzájárulnak a város megtartó erejéhez is.