Aki a hegyek között maradt

Elsősorban nem személyes élményekről szeretnék beszámolni. Inkább azonosítani próbálom azokat a szálakat, amelyek oda vezettek, hogy egy Queenslandben végző építészhallgató közeli viszonyba kerülhetett Kós Károly munkásságával. Meggyőződésem, hogy a világnak a nyolcvanas évek végéig, kilencvenes évek elejéig…

Héttorony Fesztivál

A Héttorony szimbolikája századok óta jelen van a magyar kultúrtörténetben, nagyjából azonos jelentéstartalommal. Számunkra a Kárpát-medence népi műveltsége, kollektív emlékezete és kreativitása jelenti azt a kincset, amit a Héttorony magában rejt Pozsony, Kassa, Munkács, Kolozsvár, Brassó, Szabadka, Eszék és Lendva tornyai között…

Mátyás reneszánsza, Firenze – Bartók és kora, Párizs

A magyar művészet két újjászületését, Corvin Mátyás udvarának kultúráját és humanista szellemét, illetve a múlt századforduló magyar zenei-festészeti reneszánszát reprezentatív kiállításokon láthatja két nagy európai múzeum közönsége. A tájékozottabb nézők is bizonnyal rácsodálkoznak kultúránk csúcsteljesítményeire – művekre…

Bercsényi 28-30

A folyóirat alapításának 50. évfordulója alkalmából az egykori szerkesztők, szerzők, kollégisták és olvasók a FUGÁ-ban kiállítást rendeztek, ahol megidézték az egykori tűrt/tiltott építészeti, képzőművészeti, zenei, performansz szcénát és folyóiratát. Zárásként tartottak egy szimpoziont is, ahol a beszélgetők a Bercsényi 28-30 különböző korszakait képviselték.

Akadémiai összhangzattan

A Zeneakadémia intézményének alapítása (1875), majd a Korb Flóris és Giergl Kálmán tervezte palota felépítése (1907) jó száz éve is kultúrateremtő, szépségmérő, közösségépítő ügy volt. Liszt Ferenc nyomában, néhány évtized alatt mind az oktatói munka, mind a koncertek minősége nemzetközi rangra emelte a budapesti Zeneakadémiát.

Népopera újratöltve

Idén ősszel a Zeneakadémia mellett az Erkel Színház is visszakerült Budapest kulturális életének körforgásába. Az épület 2006-os bezárását követően felmerült elképzelések közül gazdasági és társadalompolitikai irányelvek mentén az állam az épület felújítása mellett döntött. Meghatározó szempont volt, hogy az épület kisebb mértékű…

Barokk mese

Másfélszáz éven át magtárként szolgált ez a különleges épület a fertődi kastély mellett, amely Európa-szerte egyedülálló módon megőrizte a barokk korban divatos főúri bábszínház típusát. Tervezője a hercegi udvar építésze, Nicolaus Jacoby lehetett, aki egész pályáját az Esterházyak szolgálatában töltötte. A bábszínház igazgatója és rendezője húsz éven…

A kontraszt harmóniája

A pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Egyetemet 1921-ben Pécsre költöztették, és ezzel szükség lett egy új pécsi kollégiumra. A romantikus és neoromán stílusjegyeket viselő Szent Mór kollégium Fábián Gáspár és Pilch Andor tervei alapján épült meg 1929-ben és egészen 2008-ig, a rekonstrukció és bővítés kezdetéig a Pécsi Tudományegyetem…

Reflexiók

A Louvre regionális múzeumokkal történő kibővítésének gondolata már a 19. században felmerült, mégis a 21. századig kellett várni a meg- valósítására. 2003-ban a francia kulturális miniszter újonnan létesítendő Louvre múzeum befogadására írt ki pályázatot Franciaország régiói számára, amelyre egyedül az ország legfiatalabb régiója…

Szigorúan installált

1720-ra épült fel Madridban, Pedro de Ribera tervei szerint a mintegy 600 katonát és 400 lovat elszállásolni képes katonai barakk V. Fülöp királyi gárdája számára. A spanyol trónon a Habsburgokat váltó első Bourbon-uralkodó a vesztes örökösödési háború után demonstratív építkezéssel mutatta meg országán belüli hatalmát. A 19. század közepén…

Mindenki építész

A ház nem divatozik, de formálásával mégis tanít. Időtlen épület, melynél néhány évtized múlva már jelentőségét veszíti az építés ideje, beépül és előhívja az emberiség kollektív tudattalanában lévő templom archetípusát. A helvéciai református templom kapcsán beszélhetnénk szakmai kérdésekről, építészi megoldásokról, melyeket…

Miniatűr világtengely

Kijev környékén, az erdő mélyén 2012 őszén készült el egy kis fakápolna. Csúcsa a kereszttel együtt sem éri el a környező fák magasságát, a sűrű fenyőerdőben nappal szinte sehonnan nem látszik, éjjel viszont a lábazatánál és a tetején kiáradó világosság kettős fénygyűrűbe fogja. Egy több száz esztendő hagyományt kelt új életre…