• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Hatással a világra

  Az UIA II. Régió elnöki találkozója, Krakkó

  Szöveg: Mikó László

  uia2

  Az UIA öt régiója közül a legnépesebb, 32 országot tömörítő II. régió tagszervezeteinek elnöki találkozójára 2015. október 15¬16¬án került sor. Az eseményen Sáros László György, a MÉSZ elnöke, valamint Patonai Dénes és Mikó László, a MÉSZ új Külügyi Bizottságának tagjai vettek részt.

  A találkozót a 2015. évi Krakkói Nemzetközi Építészeti Biennálé nyitónapjára időzítették, azzal azonos helyszínen, az új ICE Kongresszusi Központban (az épületről lásd MÉ 2015/3 – a szerk.). Az elnöki találkozó szükségszerű témája az UIA tevékenységének, kommunikációjának megújítása volt. Az égető problémát az is jelzi, hogy az utóbbi időben olyan jelentős tagállamok léptek ki a szervezetből, mint Németország, Hollandia, Ausztria, Olaszország, Csehország.
  Thomas Vonier (USA), az UIA főtitkára bevezető előadásában a szervezet három fő feladatát szellemesen az UIA rövidítés kezdőbetűinek felhasználásával határozta meg: „Unify the profession – Influence the world – Advance architecture” , magyarul: „összefogni a szakmát – hatással lenni a világra – fejleszteni az építészetet”. Megállapította, hogy napjainkban az építészet hagyományos értékei helyett más szempontok és érdekeltségek jutnak kifejezésre szakmánkban.
  David Falla (Nagy-Britannia), az UIA I. Régió elnöke kiemelte a konkrét regionális témák és feladatok szerepét, melyekhez a többi tagállam igény szerint csatlakozhat. Ez a gondolat egy alulról szerveződő, regionális együttműködéseken alapuló világszervezet képet vetíti fel.
  Jerzy Grochulski (Lengyelország), az UIA II. Régió tanácstagja szerint az UIA megújulását a „Miért érdemes az UIA tagjának lenni?” kérdés megválaszolásában kell keresni. Az elitista építészet háttérbe szorult és szakmánknak olyan kihívásokkal kell szembenézni, mint a migráció, elszegényedés, idős és korlátozott emberek igényei. A tagországok együttműködése segít a közbeszerzési törvények, tervpályázati szabályzatok, egyéb szabályzók alakításában, mely hatással van az épített környezet minőségére. Kiemelte a regionális együttműködések – a Visegrádi Négyek, a Balti-tengeri, a Fekete-tengeri és a mediterrán országok – fontosságát.
  Több hozzászóló emelte ki a fiatal építészek szakmai beilleszkedésének elősegítését, munkához való jutásának támogatását, az UIA szervezetén belül egy Fiatal Építészek Tanácsának létrehozását. Sáros László, a MÉSZ elnöke hozzászólásában ismertette a magyar építésügyi ágazat új helyét a Miniszterelnöki Hivatalon belül, szólt a Magyar Művészeti Akadémiának az építészetet a kultúra részének tekintő Építészeti Tagozatáról. Röviden ismertette a Múzeum Liget nemzetközi építészeti tervpályázat eredményét és fejlesztések jelenlegi állását. Elmondta, hogy a MÉSZ hazánk hét szomszédos országával létre kívánja hozni a Kárpát-medencei Nyolcak együttműködést, melynek kezdeti lépése a 2014 szeptemberében öt ország által elfogadott Budapesti Nyilatkozat.
  Az Ukrán Építészek Szövetségének Elnöke, Vladimír Gusakov a találkozót követően aláírta a Budapesti Nyilatkozatot, melynek teljességéhez a szlovén és a szerb építész szövetségek aláírása, valamint a szlovák szövetség megfigyelői státuszának Elnökségi döntést követő feloldása szükséges.